Aktualności

KONKURS !!!

II Ogólnopolski Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży w Skłudzewie – „Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce”-2018 pod Honorowym Patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika.

Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w II Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży w Skłudzewie „Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce” – 2018 pod Honorowym Patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika.

Fundacja organizując po raz szósty Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży w Skłudzewie pod hasłem „Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce” rozszerza współpracę ze szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi na terenie całej Polski i stwarza możliwość powszechnego udziału dzieci i młodzieży w spotkaniu się z rówieśnikami poprzez twórczość plastyczną.

Fundacja Piękniejszego Świata od 29 lat realizuje Program Edukacji Plastycznej z dziećmi i młodzieżą, którzy uczestniczą w plenerach i warsztatach artystycznych. W pracowniach i galeriach zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Skłudzewie artyści plastycy i pedagodzy prowadząc warsztaty wtajemniczają w świat różnych dyscyplin sztuk plastycznych. Uczestnicy poznają środki wyrazu plastycznego w rysunku, malarstwie, grafice, rzeźbie oraz mają zagwarantowane warunki do własnej ekspresji.

                Celem przeglądu jest rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych oraz zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat do wypowiedzi plastycznej ukazującej piękne i bezpieczne dla nich miejsce, pokazanie z kim i z czym to miejsce jest związane.

Wystawa poplenerowa spopularyzuje na terenie naszej gminy plastyczną twórczość dzieci i młodzieży z innych regionów kraju. Spotkanie laureatów i ich nauczycieli na uroczystym otwarciu wystawy 18 września br. umożliwi  nawiązanie kontaktów do twórczej, międzyszkolnej wymiany doświadczeń między nauczycielami i uczniami różnych placówek i zachęci do organizowania wspólnych akcji plastycznych oraz umożliwi kontakt z twórcami i sztuką profesjonalistów.

                Format prac plastycznych powinien mieć wymiary: minimalnie A3, maksymalnie 100cmx70cm. Prace można wykonać w technikach rysunkowych i malarskich (ołówek, kredki świecowe, pastele, tusze, farby, markery, flamastry) oraz w technikach graficznych  (monotypia, linoryt, gipsoryt, kolograf, kalkograf, papieroryt, akwaforta).

                Podpisane prace należy dostarczyć do siedziby fundacji w terminie do 30 czerwca 2018 roku.

Jury powołane przez organizatorów wybierze najciekawsze prace przyznając nagrody i wyróżnienia indywidualne w poszczególnych kategoriach wiekowych: 5-7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat.

Dodatkowym wyróżnieniem będzie zakwalifikowanie pracy do wystawy.

                Przyznane zostaną również nagrody zespołowe za najciekawsze zbiory prac z danej placówki.

Nagrodą zespołową będzie zaproszenie grupy uczniów na plener połączony z warsztatami w wybranej technice plastycznej w zespole pałacowo-parkowym w Skłudzewie w roku szkolnym 2018/2019.

14 sierpnia 2018  roku nastąpi ogłoszenie wyników na stronie internetowej Fundacji Piękniejszego Świata www.skludzewo.pl.

REGULAMIN KONKURSU (pobierz tutaj)


Warsztaty Integrujące

“Poznajmy się poprzez sztukę”

 P1070338
Zapraszamy do skorzystania z naszej propozycji zorganizowania 3 – dniowego WYJAZDU INTEGRUJĄCEGO dla Państwa uczniów do Skłudzewa.
Cykl warsztatów pod hasłem “POZNAJMY SIĘ POPRZEZ SZTUKĘ” realizowanych w siedzibie Fundacji Piękniejszego Świata – zabytkowym XIX wiecznym zespole pałacowo- parkowym, oraz kompleksie rekreacyjno-wypoczynkowym – Ośrodku Skłudzewo , będzie doskonałym pierwszym krokiem do zgrania klasy i rozpoczęcia nowego roku szkolnego z energią jaka płynie z procesu tworzenia. Działania realizowane są z pasją od 28 lat w Fundacji Piękniejszego Świata przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę artystów plastyków, pedagogów, którzy nie zapominając o dobrej zabawie w twórczy sposób rozwijają wyobraźnię uczestników, ich kreatywność, dają możliwość poznania niekonwencjonalnych technik plastycznych, oraz pobudzają zainteresowania artystyczne uczestników, poprzez uprzystępnianie sztuki.
Zróżnicowany program dostosowany jest do podstaw programowych klas, możliwości wiekowych i intelektualnych uczestników, uwzględnia ich zainteresowania i uzdolnienia plastyczne. Stwarza też możliwość uzyskania jak największej satysfakcji z uczestniczenia w procesie tworzenia, wyzwala pozytywne doświadczenia w zetknięciu z nowymi dla uczestników rozwiązaniami plastycznymi, poznanymi w procesie percepcji oryginałów sztuki współczesnej. Jest to istotne w kształtowaniu pożądanej postawy wiary w swoje możliwości i dowartościowania się grupie rówieśników. Przyjazna atmosfera, otoczenie piękną bogatą przyrodą, profesjonalna kadra artystyczno-pedagogiczna oraz dobrze wyposażone w materiały, sprzęty i narzędzia pracownie, galerie ze zbiorem prac artystów z całej Polski, różnorodność realizowanych technik plastycznych , panująca cisza z dala od zgiełku miasta, wszystko to daje idealne warunki do nabrania sił i pozytywnej energii na cały rozpoczynający się rok szkolny.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu

pod nr tel. 56 678 06 71

Tu jesteśmy:

Skłudzewo leży na malowniczym wzniesieniu graniczącym ze stromymi, opadającymi ku południowi zboczami Kotliny Toruńskiej. Sama miejscowość znajduje się na wysokości około 75 m.n.p.m. Atutem Skłudzewa i okolicy jest piękno położenia i urozmaicony krajobraz. Pradolina Wisły, na którą rozciąga się rozległy widok zachowała w dużej mierze swe naturalne walory przyrodnicze. Ukryte wśród zieleni skupiska domków, nie dominują nad połaciami lasów mieszanych i łąk .Okolice Skłudzewa znajdujące się na styku wysoczyzn pojeziernych i pradoliny Wisły, odznaczają się urozmaiconą budową geologiczną i rzeźbą terenu.

Tu działamy:

Fundacja Piękniejszego Świata od 28 lat realizuje Program Edukacji Plastycznej z dziećmi i młodzieżą, którzy uczestniczą w plenerach i warsztatach artystycznych. W pracowniach i galeriach zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Skłudzewie artyści plastycy i pedagodzy prowadząc warsztaty wtajemniczają w świat różnych dyscyplin sztuk plastycznych. Uczestnicy poznają środki wyrazu plastycznego w rysunku, malarstwie, grafice, rzeźbie oraz mają zagwarantowane warunki do własnej ekspresji. Ale nie chodzi tylko o wyrabianie umiejętności dostrzegania piękna i brzydoty, ale o doskonalenie zdolności wartościowania, ingerowania i zmieniania swego otoczenia, o kształtowanie umiejętności zaznawania odpoczynku psychicznego w kontakcie ze sztuką.
W pałacu znajdują się pracownie malarstwa, rysunku, ceramiki, modelowania w glinie, a także technik graficznych. W pobliskich budynkach zorganizowane są dodatkowe pracownie i warsztaty do działań artystycznych takich jak rzeźba w drewnie czy piaskowcu, granicie; tworzenie instalacji, konstruowanie obiektów plastycznych i innych eksperymentów. W przestrzeni przyrody, która jest pod opieką Fundacji można realizować pomysły z dziedziny land-art i performance. Profesjonalne wyposażenie pracowni umożliwia dokładne poznanie technologii tworzenia w danej technice. Fundacja posiada i udostępnia uczestnikom działań plastycznych piec do wypalania gliny, prasy do odbijania matryc wklęsłych i wypukłych, stoły, sztalugi, kawalety, narzędzia malarskie, graficzne i rzeźbiarskie, a także zapewnia dostęp do wszelkich potrzebnych elektronarzędzi i maszyn. W pałacu mieści się Kaplica z Najświętszym Sakramentem i kolekcją ikon wykonanych zgodnie z kanonem i metodą mistrzów średniowiecznych.

Tu mieszkamy:

Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy – Ośrodek Skłudzewo to dwa wyremontowane budynki, które jednorazowo mogą pomieścić 50 osób. Znajdują się tam :- pokoje 2, 3, 4, 5 – osobowe, – łazienki na piętrze i na parterze, – galeria Stary Dwór, – stołówka, – plac zabaw, – ogrody wypoczynkowo-rekreacyjne, – stół do tenisa stołowego (ping-ponga), – miejsca na ognisko, paleniska, grille, – liczne malownicze tereny spacerowe ze stawami do obserwacji flory i fauny,- punkty widokowe ze wzniesień skłudzewskich, – sala do zorganizowania dyskoteki lub wieczoru filmowego z profesjonalnym sprzętem audiowizualnym – sala konferencyjna z niezbędnym wyposażeniem, (notebook, tablica multimedialna, nagłośnienie, projektory, itp.) – ogrodzony parking.
Dla opiekunów zapewniamy darmowy dostęp do internetu (Wi-Fi). Do dyspozycji gości jest również kuchnia z podstawowym wyposażeniem. Teren ośrodka jest ogrodzony. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć zamieszczonej na naszej stronie internetowej www skludzewo.pl

Program Wycieczki

 

Dzień I
9.00 Przyjazd, powitanie uczestników przysmakami skłudzewskimi, zadania integrująco –inspirujące w pracowniach i plenerze zespołu pałacowo-parkowego w Skłudzewie,
9.30 śniadanie
10.30 zwiedzanie XIX. wiecznych piwnic pałacu i znajdującej się tam galerii sztuki, spacer z latarką po ciemnych wnętrzach galerii połączony z opowiadaniem bajek skłudzewskich, dla starszej młodzieży opowiadania związane z historią miejsca.
12.00 – 13.45 Warsztat część I , technika plastyczna do wyboru, np. “W pracowni Artysty Malarza”
14.00 – obiad
14.30 – 15.30 przerwa, czas do dyspozycji nauczycieli, opiekunów
16.00 – 17.30 Warsztat plastyczny część II
17.30 – podwieczorek
18.00 – 19.00 przerwa, odpoczynek na świeżym powietrzu, czas do dyspozycji nauczycieli
19.00 – kolacja przy ognisku,
19.30 -towarzyskie dzielenie się wrażeniami przy ognisku połączone z pieczeniem różnych smakołyków
21.00 – toaleta wieczorna
22.00 – cisza nocna
Dzień II
7.00 lub 7.30 – 8.30 – pobudka, toaleta poranna, porządkowanie pokoi
8.30 – śniadanie
9.30 – zajęcia rekreacyjne, ćwiczenia sprawnościowe w terenie, marszobieg przez park rozgrzewka inspirowana historyjkami i dykteryjkami o zwierzętach i osobliwościach Skłudzewa,
10.30 – przygotowanie do warsztatów
10.45 – Drugie śniadanie, piknik na trawie
11.00 – 11.30 Rysunek w plenerze z obserwacją kierowaną
12.00 – 13.45 Warsztat część I, technika plastyczna do wyboru, np. “W Pracowni Artysty Rzeźbiarza”
14.00 – obiad
14.30 – 15.30 przerwa, czas do dyspozycji nauczycieli, opiekunów
16.00 – 17.30 Warsztat plastyczny część II
17.30 – podwieczorek
18.00 – przerwa, czas dla uczestników, odpoczynek na świeżym powietrzu
19.00 – kolacja
19.30 – wieczór filmowy z popcornem, poszukujemy inspiracji w kinie lub podchody w zależności od warunków atmosferycznych
16.00 – 17.30 Warsztat plastyczny część II
22.00 – cisza nocna
Dzień III
7.00 lub 7.30 – 8.30 – pobudka, toaleta poranna,
8.30 – śniadanie
9.30 – porządkowanie pokoi
10.30 – wykwaterowywanie
10.45 – II Śniadanie
11.00 – przygotowanie wystawy prac uczestników,
12.00 – otwarcie wystawy
13.00 – pożegnanie, uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia warsztatów artystycznych w Skłudzewie
13,45 – wyjzad,
Techniki plastyczne do wyboru
Modelowanie w glinie
Glina jest materiałem niezwykle atrakcyjnym, należy do tworzyw bezkształtnych, które można modelować w sposób zamierzony lub przypadkowy. Praca w glinie przynosi doskonały efekt terapeutyczny. Drobny ruch, wgniecenie powoduje zmianę kształtu, co pozwala na wyładowanie ekspresji twórczej. Uczestnicy mogą doświadczyć tej bardzo plastycznej masy w dużej ilości. Glina czasami może wydawać się zwykłym błotem, jednak pod wpływem natchnienia, dzięki poznaniu rożnych sposobów kształtowania przy pomocy ciepłych rąk przeistacza się w interesującą formę, czasem w dzieło sztuki ceramicznej. Glina jest miękką, gładką masą, łatwo się z niej formuje, dlatego poradzą sobie z nią nawet małe dzieci, daje niesamowite możliwości modelarskie, można z niej wykonywać różnego rodzaju figurki, dzbanki, ozdoby, a także robić w niej odciski, wykrawać formy ażurowe, łączyć elementy w grupy .
Możliwość kontaktu z technikami modelowania w glinie daje uczestnikom szansę na odczucie własnej kreacyjnej siły. Tkwiąca w jednostce zdolność do twórczej aktywności wzmacnia poczucie własnej wartości oraz pozwala na ekspresję emocji. Może być to szczególnie istotne dla dzieci, które tworzą ekspresyjnie, spontanicznie, z dużą wyobraźnią nieskrępowaną utartymi schematami. Zaangażowanie prowadzących zajęcia i zapewnienie uczestnikom dostępu do profesjonalnych narzędzi i materiałów plastycznych podnosi wartość działań mających na celu rozbudzenie zainteresowania daną techniką i wzbogacaniu środków wyrazu plastycznego w tej technice.
Malarstwo na szkle
Malarstwo na szkle jest szczególną techniką malarską gdzie obraz powstaje po drugiej stronie szkła. Początki tej techniki sięgają XIV wieku, a od końca XVIII wieku technika ta znana jest głównie w twórczości ludowej. Do namalowania obrazu na szkle używa się przeważnie farb olejnych lub wodnych nakładanych za pomocą pędzla i pióra. Farby temperowe były używane zazwyczaj przez malarzy ludowych. Szybkę pokrywa się konturem i wypełnia farbami na odwrotnej stronie. Kolejność kładzenia poszczególnych warstw barwnych musi być odwrotna niż w malarstwie na podkładzie klasycznym. Najpierw powstają kontury, bliki i ornamenty linearne, a na końcu, na planie tła cienko kładziona zostaje farba tworząc prześwity i laserunki.
Techniki plastyczne mogą być portrety, pejzaże, kompozycje dekoracyjne i abstrakcyjne. Prace wykonane w tej technice nawiązują bezpośrednio do techniki witrażu, w którym plamy barwne zamknięte są ciemnym konturem ołowianych ramek. Malarstwo na szkle łączy zarazem cechy witrażu i malarstwa olejnego. Dzięki zastosowaniu farb olejnych uzyskuje się łagodne przejścia kolorystyczne, które są rozszerzeniem możliwości jakie daje klastyczny witraż. Uczy to także mieszania barw i poznawania podstawowych zależności pomiędzy kolorami. Zastosowane mogą być farby olejne kryjące oraz półprzezroczyste. Światło przechodzące przez transparentne płaszczyzny, daje dodatkowe efekty plastyczne. Prace wykonane z dziećmi na szkle mogą być połączeniem obserwacji natury z elementami wyobraźni. Dzieci podczas warsztatów mogą wykorzystać narysowane przez siebie szkice. Dzięki temu łączy się różne środki wyrazu plastycznego – linearny szkic z płasko kładzioną plamą barwną. Tła mogą zostać w całości lub tylko częściowo wypełnione kolorem. Obraz namalowany na szkle daje wiele możliwości ekspozycyjnych poprzez np. podświetlenie czy podklejenie różnokolorowym tłem. Daje dodatkowe efekty mieszania kolorów na dwóch płaszczyznach.
Malarstwo na tkaninie
Malarstwo na tkaninie bawełnianej, płótnie, jedwabiu pozwala tworzyć różnych formatów i kształtów rozświetlone obrazy o intensywnych lub delikatnych barwach. Podświetlone obrazy i wprawione w ruch wywołują u oglądającego potrzebę własnej ekspresji. Prace malowane na tkaninie dają swobodę w kształtowaniu ekspozycji płaskich lub przestrzennych przez nakładanie na siebie płatów tkanin. Takie obrazy maluje się barwnikami czystymi stosując różnorodne narzędzia: pędzle, rozpylacze, gruszki, pisaki gąbkowe, tampony gazy, stemple, szablony, patyki. Maluje się też barwnikami z zagęszczalnikiem. Tematyka skupia się wokół przetwarzanych motywów wcześniej obserwowanej natury lub oglądanych pejzaży. Tworzy się również kompozycje abstrakcyjne ukazujące różne układy i harmonie barwne. Uczestnicy poznają abecadło plastyczne, porównują środki wyrazu plastycznego, eksperymentują na różnych formatach. To technika idealna do poszukiwań kolorystycznych, do przekraczania granic warsztatowych. Powstałe podczas warsztatów obrazy są doskonałym materiałem do dalszych poszukiwań plastycznych.
Ebru
Ebru to dawna, licząca kilkaset lat sztuka malowania na wodzie. Tworzenie polega na odpowiednim nanoszeniu farb na powierzchnię wody. Następnie gotowy wzór, który przypomina swoim wyglądem deseń marmuru, przenoszony jest na papier. Specyfiką tego rodzaju malarstwa jest jego niepowtarzalność. Raz powstały wzór nie jest możliwy do skopiowania, jest jedyny w swoim rodzaju. Farba bowiem w niewielkim stopniu, aczkolwiek nieustannie, porusza się na wodzie. Efekt końcowy zależy od sposobu przyrządzenia pigmentów i wody, temperatury i wilgotności powietrza, a nawet nastroju artysty. Niezwykle istotna przy tworzeniu jest wyobraźnia pozwalająca przewidzieć efekt własnych działań oraz cierpliwość i lekka ręka twórcy.
Technika może wydawać się na pierwszy rzut oka bardzo nieprzewidywalna, aczkolwiek eksperymentując i obserwując wyniki, możemy nauczyć się kierunkować proces tworzenia i uzyskiwać przewidywany efekt końcowy. Wybieramy także paletę barw – chłodną lub ciepłą, bogatą albo stonowaną z lekkim akcentem, wyróżniającym się elementem. Do rozprowadzania farb służą pędzle, patyczki lub zakraplacze dzięki którym można stworzyć niezwykle piękne kolorystycznie kształty i kompozycje abstrakcyjne lub pejzażowe
Rysunek w plenerze
Rysunek w plenerze inspiracja przyrodą; obserwacja kierowana
Obcowanie z naturą, obserwowanie jej, służy jako inspiracja do działań plastycznych. Przyroda jest ucieczką od szarej codzienności, niesie ukojenie i spokój a człowiek w jej otoczeniu wycisza się i relaksuje. Zieleń zaś pobudza nasze zmysły a bogactwo barw i faktur zapewni wzbogacenie wyobraźni o nowe elementy zaczerpnięte z rzeczywistości oraz pobudza do działań twórczych. Piękno przyrody zaciekawia, uczy, sprawia wiele radości i zadowolenia. Będąc na spacerze w skłudzewskim parku, będziemy w jednym z najbardziej malowniczych miejsc w okolicy. Tam instruktorzy starają się zainteresować uczestników przyrodą, zwracają uwagę na kształty, barwy, faktury, dźwięki proponując różne zabawy poznawcze. Uczestnicy zachwyceni urodą miejsca oddają piękno i tajemniczość w swych pracach plastycznych i fotograficznych.
Przygotowanie do warsztatów malarstwa obejmuje wyprawę w teren ze szkicownikiem, w celu poznania osobliwości Skłudzewa i zwrócenia uwagi uczestników na otaczającą naturę, obudzenia i podtrzymania twórczej aktywności uczestników. Podczas wędrówki w plenerze, uczestnicy podejmują różne zadania, które należą do wspólnego kręgu zagadnień. Uczestnicy podczas spotkań plenerowych poznają zasady kompozycji, dowiedzą się jak przy pomocy środków wyrazu artystycznego takich jak: punkt, linia, plama oddać perspektywę powietrzną i zbudować nastrój w rysunku. Każdy z uczestników tworzy rysunek na podstawie obserwacji jak również inspiruje się wybranym przez siebie fragmentem natury lub tematem zajęć. W wyborze tematu i sposobie jego plastycznego wyrażania istotną rolę odgrywa postawa uczuciowa. Musimy najpierw odczuć i przeżyć to, co widzimy by się twórczo i ciekawie wypowiedzieć. Plastyczny obraz rzeczywistości ma zawsze zabarwienie subiektywne, dlatego instruktorzy mają w świadomości fakt, iż każdy widzi odmiennie rzeczywistość i wspomagają uczestników w ich indywidualnej ścieżce rysunkowej.
Grafika artystyczna
Grafika artystyczna jest jedyną dyscypliną sztuk pięknych tak niesamowicie bogatą w środki wyrazu, która posługuje się zróżnicowanymi technikami. Grafika obejmuje techniki umożliwiające oddanie określonego wzoru rysunku na papierze lub tkaninie z pomocą wcześniej spreparowanej formy. Uczestnicy podczas warsztatów tworzą grafikę artystyczną. Akt tworzenia pozostaje w ich rękach. Tworzą swoje dzieła, począwszy od samego projektu, a skończywszy na wykonaniu jego odbitek.
Cały proces dostarcza przede wszystkim przeżyć estetycznych, daje możliwości rozwijania umiejętności i talentu każdego.W odróżnieniu od malarstwa operującego plamą barwną, u podstaw grafiki leży kreska i stopniowanie walorów. Jednocześnie tworząc grafikę ograniczamy się do jednego-dwóch kolorów, wykorzystując ich szeroką skalę odcieni. Barwniejsze efekty możemy uzyskać we wszystkich technikach przez częściowe nakładanie koloru na formę bądź oddzielne kolorowe fragmenty z osobnych płyt odbijać kolejno na jednej rycinie.Podczas drukowania sporządzamy na danym podłożu (papierze, tekturze, folii metalowej lub z tworzywa sztucznego) odbitki z formy drukarskiej powleczonej farbami drukarskimi przy użyciu maszyn drukarskich.
Płaskorzeźba w gipsie
Płaskorzeźba w gipsie Nadawanie kształtu bryle gipsu jest ciekawym sposobem rozwijania wyobraźni, cierpliwości i pracy nad swoimi umiejętnościami. Technika odpowiednia jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Wymaga od twórcy uważnej obserwacji otaczających zjawisk, uświadamia oraz uwrażliwia na obecność wielu szczegółów wokół siebie ,poprawia także sprawność manualną.Pracę rozpoczynamy od przygotowania płytki, na której będziemy wykonywać płaskorzeźbę. Idealne do tego są płyty kartonowo-gipsowe szeroko wykorzystywane w budownictwie lub odlane płyty z gipsu.
Na przygotowanej płycie miękkim ołówkiem lekko szkicujemy dowolną kompozycję. Następnie wykorzystujemy ostre narzędzia, którymi poprawiamy naszkicowany rysunek oraz opracowujemy poszczególne partie obrazka. Można używać gwoździ, dłutek, nożyków, drewnianych łopatek i wszystkiego co pozostawi ślad w gipsie.
Mozaika
Mozaika to „obraz szkłem malowany”. Niejednokrotnie służy jako dekoracja w postaci ornamentu lub obrazu, którą wykonano z drobnych, o różnej kolorystyce kawałków przyklejanych do szkła za pomocą specjalnego kleju. Podczas tworzenia na każdym etapie powstawania dzieła dbamy o detale , bo to właśnie z detali składa się mozaika. Szkło, wbrew pozorom, jest bardzo plastycznym materiałem. Przy tworzeniu mozaiki podstawowym narzędziem pracy są ręce artysty. Niemniej istotna jest umiejętność uważnego patrzenia i wyobraźnia. Ale to nie wszystko – tworzący mozaiki musi mieć dużo cierpliwości, wytrwałości i skupienia. Efektem jest za każdym razem wyjątkowa, niepowtarzalna układanka, o zachwycającej fakturze, kolorystyce ukazująca wyobraźnię młodego artysty. Jest to doskonała i rozwijająca zabawa oraz artystyczne wyzwanie.
Istotnym elementem warsztatów w Skłudzewie jest organizowanie wystaw prac uczestników. Wystawy mają ogromne znaczenie dla budowania świadomości artystycznej uczestników warsztatów. Możliwość porównania pracy, odświętny nastrój wernisażu, obecność publiczności powodują, że każdy czuje wagę swoich dokonań.

Co zabrać na wycieczkę:

 • legitymację szkolną, mały plecak, ciepły sweter lub polar, dres sportowy, kurtkę przeciwdeszczową, buty turystyczne, latarkę z zapasem baterii, letnie nakrycie głowy, mile widziane: aparaty fotograficzne, własna muzyka na płytach CD.
 • Opakowanie do zabrania wykonanych prac: karton po butach, teczkę wiązaną, gazety
 • Fartuch lub „starą koszulę” do zajęć plastycznych ,bawełniane białe części garderoby do barwienia i późniejszego noszenia

Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie wraz z Artystami-uczestnikami pleneru
ma zaszczyt zaprosić na wernisaż wystawy poplenerowej,
który odbędzie się w galerii Stary Dwór i w zespole pałacowo-parkowym
w Skłudzewie
30 sierpnia 2017 o godzinie 19.00.

zaproszenie wystawa 201gggjjj7


Fundacja Piękniejszego Świata serdecznie dziękuje wszystkim Uczniom i Pedagogom za przygotowanie i nadesłanie prac na II Ogólnopolski Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży w Skłudzewie

„Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce” – 2017

pod Honorowym Patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
Marka Gralika.

Jury Przeglądu pod przewodnictwem art.plast.Danuty Sowińskiej-Warmbier zakwalifikowało prace do wystawy oraz  przyznało nagrody i wyróżnienia  w poszczególnych kategoriach wiekowych następującym uczestnikom i placówkom.

Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się we wrześniu br. o czym powiadomimy w kolejnym komunikacie.

WYNIKI

KATEGORIA 5 – 7 lat

 • I miejsce – Gabriel Świtała – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Kościerzyna
 • II miejsce – Anna Furtak – ZSP Ośno Lubuskie
 • III miejsce – Krzysztof Kurzyński – Centrum Kultury Teatr Grudziądz

Wyróżnienia

 • 1 – Daria Godlewska – SP 1 Kruszwica
 • 2 – Róża Cychowska – Gminna Biblioteka Publiczna Zławieś Mała
 • 3 – Maciej Wnuk – ZSP Ośno Lubuskie

Prace zakwalifikowane do wystawy

 • 1 – Mateusz Klimek – Centrum Kultury Teatr Grudziądz
 • 2 – Katarzyna Leszczyńska – SP Nieszawa
 • 3 – Patryk Podwójski – SP 2 Chełmża
 • 4 – Liliane Bicat-Senyszyn – ZSP Ośno Lubuskie
 • 5 – Nadia Janowicz – SP Nr 2 Chełmża
 • 6 – Zuzanna Jurkiewicz – SP Nr 2 Chełmża
 • 7 – Inga Urbańska – Gminne Przedszkole i Gminna Biblioteka Publiczna Zławieś Mała
 • 8 – Paulina Ambroziak – ZSP Ośno Lubuskie
 • 9 – Lesana Foltanova – SP Nr 83 Poznań
 • 10 – Franciszek Połomski – SP Nr 1, Kruszwica
 • 11 – Oliwia Machaj – SP Nr 2 Chełmża
 • 12 – Julia Olejnik – SP Nr 1 Kruszwica
 • 13 – Dawid Górecki – SP Nr 1 Kruszwica
 • 14 – Kornelia Siwek – SP Nr 1 Kruszwica
 • 15 – Nikola Szaraga – SP Nr 14 Włocławek
 • 16 – Julia Olejnk – SP Nr 1 Kruszwica
 • 17 – Kornelia Siwek SP Nr 1 Kruszwica
 • 18 Wiktoria Rembecka SP Bursztynowo

KATEGORIA  8 – 10 lat

 • I miejsce – Michał Majewski – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Kościerzyna
 • II miejsce – Gabriela Pawlak SP Nr 9 Słupsk
 • III miejsce – Amelia Matysek – ZS Nr 1 Łysomice

Wyróżnienia

 • 1 – Nikola Juszczak – SP Pluskowęsy
 • 2 – Natalia Kończak- SP Nowy Folwark
 • 3Sonia Czarnecka – Prywatna SP Poznań

Prace zakwalifikowane do wystawy

 • 1 – Kinga Szpil – Centrum Kultury Teatr Grudziądz
 • 2 – Anna Bończoszek – Centrum Kultury Teatr Grudziądz
 • 3 – Marcel Tesmer – Centrum Kultury Teatr Grudziądz
 • 4 – Magdalena Michalska – ZS Rrzęczkowo
 • 5 – Julia Ciecierska – ZS Nr 1 Łysomice
 • 6 – Marcel Krużewski – Gminna Biblioteka Publiczna Zławieś Mała
 • 7 – Zofia Małkiewicz – SP Nr 14 Włocławek
 • 8 – Sławomir Lipiński – SP 1 Kruszwica
 • 9 – Nadia Waśniewska – SP Nr 3 Lipno
 • 10 – Kinga Stefańska – SP Nr 1 Kruszwica
 • 11 – Miłosz Świtała – Zespół Szkolno-Przedszkolny Kościerzyna
 • 12 – Maja Majewska – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Kościerzyna
 • 13 – Aleksandra Okrój – Zespół Szkolno-Przedszkolny Kościerzyna
 • 14 – Liliana Tafelska – SP Nr 83, Poznań
 • 15 Oliwia Szafran – Zespół Szkolno-Przedszkolny Kościerzyna

KATEGORIA 11 – 13 lat

 • I miejsce – Aleksandra Przybylska – Prywatna SP Poznań
 • II miejsce – Oskar Szymański – ZSS SP1 Kruszwica
 • III miejsce – Anna Grącka – ZS Zławieś Wielka

Wyróżnienia

 • 1 – Marta Styp-Rekowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Kościerzyna
 • 2 – Kinga Szulecka – PSP Nr 1 Aleksandrów Kujawski
 • 3 – Mikołaj Majer – ZSS SP1 Kruszwica
 • 4 – Dominika Krzysztoń – Gminna Biblioteka Publiczna Zławieś Mała
 • 5 – Martyna Lorbiecka – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Kościerzyna
 • 6Oliwia Lewandowska – ZSS SP1 Kruszwica

 

Dyplom – Piotr Krajewski – ZS nr 1 Łysomice

 

Prace zakwalifikowane do wystawy

 • 1 – Józefina Słowik – PSP Nr 1 Aleksandrów Kujawski
 • 2 – Alicja Jaszczyszyn – PSP Nr 1 Aleksandrów Kujawski
 • 3 – Nikola Dziwnik – ZSS SP1 Kruszwica
 • 4 – Justyna Kwiatkowska – ZSS SP1 Kruszwica
 • 5 – Klaudia Kubiak – ZSS SP1 Kruszwica
 • 6 – Maksymilian Mieczkowski – ZSS SP1 Kruszwica
 • 7 – Amelia Siwek – ZSS SP1 Kruszwica
 • 8 – Igor Krużewski – Gminna Biblioteka Publiczna Zławieś Mała
 • 9 – Maksymilian Marzejon – SP Chłapowo
 • 10 – Kamil Adolski – ZSS SP1 Kruszwica
 • 11 – Nikola Paluszak – ZSS SP1 Kruszwica
 • 12 – Izabela Necel – SP Chłapowo
 • 13 – Laura Plinska – SP Chłapowo
 • 14 – Igor Kowalski – ZSS SP1 Kruszwica
 • 15 – Klaudia Kubiak – ZSS SP1 Kruszwica
 • 16 Dominika Olech – SP Bursztynowo

KATEGORIA 14 – 16 lat

 • I miejsce – Andrzej Rauchfleisz – Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego Aleksandrów Kujawski
 • II miejsce – Klaudia Matuszewska – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
 • III miejsce – Krzysztof Wołyniec – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Sulęcin

Wyróżnienia

 • 1 – Konrad Morawski – Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego Aleksandrów Kujawski
 • 2 – Michalina Michlska – ZS Rzęczkowo
 • 3Dagmara Trawińska – Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego Aleksandrów Kujawski

Prace zakwalifikowane do wystawy

 • 1 – Jakub Pawłowski – ZSP Gimnazjum Piotrków Kujawski
 • 2 – Wiktoria Misiarz – Gimnazjum Mogilno
 • 3 – Magdalena Majewska Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Kościerzyna
 • 4 – Adam Świerszcz – Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego Aleksandrów Kujawski
 • 5 – Angelika Szatkowska – Gimnazjum Mogilno
 • 6 – Ewa Izydorczyk – Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego Aleksandrów Kujawski
 • 7 – Konrad Kowalczyk – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Sulęcin
 • 8 – Alicja Błaszczyk – Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego Aleksandrów Kujawski

Nagrody zespołowe Fundacji dla placówek –  ” Impulsy Twórcze ”  – zaproszenie 40-osobowych  grup uczniów uzdolnionych  plastycznie  i zainteresowanych sztuką do Skłudzewa na  jednodniowy  plener z warsztatami w wybranych technikach 

/terminy i wybrany warsztat  mogą być rezerwowane telefonicznie z chwilą ogłoszenia wyników na stronie www.skludzewo.pl/

1/ Zespół Szkół w Borównie – nauczyciel Monika Nastały

2/ Gimnazjum im. ks. Piotra Wawrzyniaka Mogilno – nuczyciele: Danuta Bukowska, Ewa Półtoranos

3/ Szkoła Podstawowa Nr 16 w Grudziądzu – nauczyciel Joanna Pietrzak

4/ Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach – nauczyciele: Anna Grzęda, Marcelina Janusz

5/ Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Kościerzynie – nauczyciele: Beata Klasa, Danuta Landowska

6/ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chełmży nauczyciel Maria Grubecka

7/ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chełmży nauczyciel Zofia Dembek

8/ Szkoła Podstawowa w Nieszawie – nauczyciel Daniel Biesiada

9/ Przedszkole Nr 14 „Muzyczna Kraina” w Inowrocławiu – nauczyciele: Anna Gałka, Joanna Zaborowska

10/  Szkoła Podstawowa w Nowym Folwarku – nauczyciel Lucyna Woźniak

11/ Szkoła Podstawowa Nr 1 w Toruniu –  nauczyciel Katarzyna Doroszkiewicz-Grodzka

12/ Szkoła Podstawowa w Lisnowie – nauczyciel Maciej Józefowicz

13/ Szkoła Podstawowa w Grzywnie – Renata Grzęda, Hanna Skrzypczak

14/ Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie – nauczyciel Paulina Mikołajczak

15/ Szkoła Podstawowa w Janikowie – nauczyciele Jolanta Sobańska ,Wiesława Jęziorska

16/  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Sompolnie – nauczyciel Edyta Ulańska

17/ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim – nauczyciel Wiesława Biesiada

18/ Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lipnie – nauczyciel Wioletta Ługowska

19/ Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – nauczyciel Barbara Witkowska

20/ Szkoła Podstawowa Nr 14 we Włocławku –  nauczyciel Magdalena Rosol

21/ Szkoła Podstawowa Nr 14 we Włocławku – nauczyciel Barbara Bilińska

22/ Zespół Szkół w Rzęczkowie – nauczyciel Małgorzata Hadaczek

23/ Zespół Szkół w Rzęczkowie – nauczyciel Katarzyna Ciechorska

24/ Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach – klasy 0-3- nauczyciele: Elżbieta Dędza, Dorota Wardeńska, Katarzyna Lewandowska

25/ Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach – klasy4-6 – nauczyciele: Elżbieta Dędza, Dorota Wardeńska, Katarzyna Lewandowska

26/ Szkoła Podstawowa w Bursztynowie – nauczyciel Maciej Józefowicz

27/ Pracownia Plastyczna Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu – nauczyciel Marianna Gitner-Sawistowska

28/ Zespół Szkół Samorządowych – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kruszwicy – nauczyciel Renata Barczak-Meller

29/ Zespół Szkół Samorządowych – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kruszwicy – nauczyciel Lidia Bagrowska

30/ Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej – nauczyciel Alicja Żelazek

Nagrody sponsorskie – indywidualne zaproszenia dla 5 uczniów z opiekunem
na sobotnie plenery z warsztatami pod hasem ” Natura i Sztuka”
/terminy mogą być rezerwowane telefonicznie z chwilą ogłoszenia wyników na stronie www.skludzewo.pl/

1/ Prywatna Szkoła Podstawowa Gaudium Et Studium w Poznaniu – nauczyciel Dorota Sroka-Jarmulska

2/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie – nauczyciele: Anna Szemitko, Monika Stegeman

3/ Zespół Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim – nauczyciel Monika Stegeman

4/ Zespół Szkół Ekologicznych – Ekologiczna Szkoła Podstawowa Nr 22 i Gimnazjum Nr 9 w Zielonej Górze – nauczyciel Jolanta Bryńska

5/ Szkoła Podstawowa w Chłapowie – nauczyciele: Anna Myślisz, Elżbieta Renusz, Anna Fijoł

6/ Szkoła Podstawowa Nr 81 w Łodzi – nauczyciel Beata Bednarek

7/ Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim – Szkoła Podstawowa – nauczyciel Anita Włodarska

8/ Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej – nauczyciel Ewa Wysocka

9/ Gminne Przedszkole i Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej – nauczyciele Ewa Wysocka, Emilia Cychowska

GRATULUJEMY!!!


 Kolonie Artystyczne

Wakacje w Skłudzewie

19667581_670105173169042_1577923113875267913_o

Jeżeli chcesz przeżyć ostatnie dni lata w niezapomniany twórczy i kreatywny sposób, poznać interesujące techniki plastyczne, rozwinąć swoje zainteresowania artystyczne, zapraszamy do Skłudzewa na wakacje ze sztuką gdzie będziesz mógł aktywnie wypocząć, nabrać sił i natchnienia na nadchodzący nowy rok szkolny.

14 sierpnia od 9:00 – 22 sierpnia do 18:00
Więcej informacji pod numerem:
tel. 56 678 06 71

Zapraszamy do udziału w

Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży

w Skłudzewie „Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce” – 2017

pod Honorowym Patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika.

 

Fundacja organizując po raz piąty Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży w Skłudzewie pod hasłem „Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce” pragnie rozszerzyć współpracę ze szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi na terenie całej Polski i stworzyć możliwość powszechnego udziału dzieci

i młodzieży w spotkaniu się z rówieśnikami poprzez twórczość plastyczną.

Fundacja Piękniejszego Świata od 28 lat realizuje Program Edukacji Plastycznej z dziećmi i młodzieżą, którzy uczestniczą w plenerach i warsztatach artystycznych. W pracowniach i galeriach zabytkowego

XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Skłudzewie artyści plastycy i pedagodzy prowadząc warsztaty wtajemniczają w świat różnych dyscyplin sztuk plastycznych. Uczestnicy poznają środki wyrazu plastycznego

w rysunku, malarstwie, grafice, rzeźbie oraz mają zagwarantowane warunki do własnej ekspresji.

REGULAMIN DO POBRANIA TUTAJ

 


UWAGA!!

Ruszyły zapisy na warsztaty plastyczne w okresie wiosenno-letnim 2017. Wszelkie informacje o wolnych terminach itp. dostępne pod numerem

tel. (56) 678-06-71

więcej informacji o warsztatach tutaj

więcej informacji o technikach plastycznych tutaj

Beznazwy-1

rozwiń kolorowe skrzydła

 


 

 

Kilkudniowe wycieczki edukacyjne

Zapraszamy do skorzystania z naszych propozycji wycieczek kilkudniowych albo skontaktowania się z nami w celu stworzenia własnego unikalnego scenariusza wycieczki.

kliknij tutaj aby zapoznać się ze szczegółami oferty

kliknij tutaj aby zobaczyć nasze pokoje gościnne – Ośrodek Skłudzewo

 


NOWOŚĆ!!!

Zarezerwuj KILKUDNIOWĄ wycieczkę dla Twojej klasy już teraz!!

Ruszyły zapisy na KILKUDNIOWE WYCIECZKI z warsztatami artystycznymi w okresie wiosna – lato 2016. Zapraszmy do zapoznania się z naszą bazą noclegową. W nowootwartym ośrodku możemy przyjąć 40 osób w pokojach 1-2-3-4 osobowych. Ośrodek otoczony jest dużym malowniczym ogrodem. Teren ośrodka jest ogrodzony i oświetlony. Wyżywienie na miejscu w stołówce znajdującej się na terenie ośrodka. Więcej informacji o ośrodku w zakładce :

kliknij tutaj – BAZA NOCLEGOWA

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych spędzeniem kilku dni w twórczej atmosferze, wśród obrazów i rzeźb. Osoby chcące zanurzyć się w otaczającej przyrodzie zachęcamy do skorzystania z naszej nowej oferty.

Szersze informacje pod numerem tel (56) 678 06 71baza