Fundacja Piękniejszego Świata

             Działalność Fundacji opiera się na czterech głównych programach realizowanych regularnie od 1989 roku. Programy Krajobraz, Ocalić Przeszłość, Edukacja Plastyczna, Działania Interdyscyplinarne wzajemnie się zazębiają, a założenia ich zostały opracowane z uwzględnieniem współzależności pomiędzy nimi. 

 

Program Edukacja Plastyczna

Wszystko co frenetyczne szybko przemija. Kwiat, dziecko i dzieło rodzi się w spokoju z cierpliwej wierności swojemu miejscu w życiu. Autorski program Danuty Sowińskiej – Warmbier i Leszka Warmbiera opracowany został w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas pracy z dziećmi i młodzieżą w Młodzieżowym Dom Kultury w Toruniu. Program Edukacja Plastyczna obejmuje działania z dominacją plastyki, muzyki, poezji …

Program Krajobraz

Fundacja Piękniejszego Świata realizując Program Krajobraz ma na celu zachowanie równowagi pomiędzy przyrodą i człowiekiem. Ludzie, zafascynowani rozwojem techniki przestali dostrzegać naturalne wartości wypływające z kontaktu z naturą. Nie zauważa się związku pomiędzy coraz większą liczbą chorób cywilizacyjnych i regularnym ograniczaniem człowiekowi dostępu do przyrody. Tak wielki nacisk jaki kładziony jest w ostatnich latach na zdrowy tryb życia nie zawsze przenosi …

Program Ocalić Przeszłość

Fundacja Piękniejszego Świata Realizując Program Ocalić Przeszłość ma na celu uchronienie obiektów i miejsc zabytkowych znajdujących się na terenie Skłudzewa. W 1989 roku w okresie przejmowania opieki nad pałacem w Skłudzewie i terenami wokół niego, priorytetem zarządu Fundacji było jak najszybsze zabezpieczenie pałacu przed dalszą dewastacją, aby w podczas kolejnych prac konserwatorskich i renowacyjnych móc się skupić na regularnym likwidowaniu powstałych …

Program Działania Interdyscyplinarne

Program Działania Interdyscyplinarne swoim działaniem obejmuje wiele dziedzin życia. Organizowane przez Fundację wernisaże, wystawy, wzbogacane występami grup teatralnych związanych z Toruńską Sceną Młodych Studio „P”, aktorów teatru Wilama Horzycy i Baja Pomorskiego z Torunia, są kierowane nie tylko do uczestników warsztatów i gości Fundacji, ale także w dużej mierze do mieszkańców Skłudzewa i okolicznych miejscowości. Osoby te nie mają, …