Aktualności

REGULAMIN VIII Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży
MOJE PIĘKNE – BEZPIECZNE MIEJSCE – 2024
pod Patronatem Pana Marka Olszewskiego Starosty Toruńskiego

 – kliknij TUTAJ aby pobrać regulamin


Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie serdecznie dziękuje Nauczycielom i Rodzicom za wkład pracy w przygotowanie z uczniami rysunków, obrazów, grafik i kolaży oraz przysłanie prac do uczestnictwa w przeglądzie.
Jury VII Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży w Skłudzewie przyznało uczestnikom w czterech kategoriach wiekowych nagrody indywidualne oraz placówkom nagrody zespołowe. Zakwalifikowano również prace do prezentacji na wystawie w galerii Fundacji – w XIX-wiecznym Zespole Pałacowo-Parkowym. Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się w czwartek 19 września 2023 r. o godz. 14:00.
W wernisażu będą uczestniczyli Fundatorzy nagród, którzy pragną osobiście pogratulować laureatom i wręczyć przyznane nagrody rzeczowe, dyplomy oraz nagrody zespołowe. Zgodnie z informacją zawartą w regulaminie nagrody nie będą wysyłane pocztą. Podczas wernisażu zaprosimy wszystkich Gości do uczestnictwa w Akcji Plastycznej „Niespodzianka dla każdego dużego i małego”
Uprzejmie prosimy opiekunów o potwierdzenie do 14 IX br. (tel: 662 063 803 lub @: biuro@fps.edu.pl) liczby osób, które poza laureatami, będą reprezentowały placówkę podczas otwarcia wystawy. Liczba osób nie jest ograniczona.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i laureatom!

Werdykt jury do pobrania (kliknij tutaj)


Zaproszenie

dla Szanownej Dyrekcji, Nauczycieli i Uczestników Wystawy
W imieniu Zarządu Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie i Jury VI Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci I Młodzieży MOJE PIĘKNE – BEZPIECZNE MIEJSCE – 2022, pod Honorowym Patronatem Pana Marka Gralika Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy serdecznie zapraszam na wernisaż Wystawy i wręczenie Laureatom nagród indywidualnych i zespołowych.

Uroczystego otwarcia Wystawy dokona Pani Maria Mazurkiewicz Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, 15 września 2022r. o godz.14.00 w siedzibie Fundacji – XIX-wiecznym zespole pałacowo-parkowym w Skłudzewie, z udziałem Nagrodzonych, Ich Rodziców i Nauczycieli, Dyrekcji Placówek, zaproszonych Gości z Samorządów Województwa, Starostwa Powiatowego w Toruniu, Gminy Zławieś Wielka, Fundatorów nagród, Sympatyków i Sponsorów Fundacji.
Muzycznie wernisaż oprawi Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Gminy Zławieś Wielka, działająca przy Szkole Podstawowej w Rzęczkowie pod batutą Krzysztofa Kędzierskiego.

Serdecznie pozdrawiam

Leszek Warmbier Prezes Fundacji Piękniejszego Świata

Uprzejmie prosimy , do 12 września br. o potwierdzenie liczby osób pragnących uczestniczyć w otwarciu wystawy : e.mail : biuro@fps.edu.pl , sms 662 063 803 lub tel. stacjonarny 56 678 06 71. Zgodnie z informacją zawartą w regulaminie nagrody nie będą wysyłane pocztą .


Jury VI Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce – 2022 – biorąc pod uwagę zaangażowanie nauczycieli i zainteresowanie uczniów uczestnictwem w przeglądzie oraz ilość i poziom nadesłanych prac z poszczególnych placówek – przyznało nagrody zespołowe pn. Impulsy Twórcze 2022 w postaci zaproszenia jednej lub dwóch 24-osobowych grup uczniów z trzema nauczycielami, na wybrane warsztaty w niekonwencjonalnych technikach, organizowane przez Fundację Piękniejszego Świata w Skłudzewie w dogodnym terminie w okresie od września do października br.

Fundacja zapewniając doświadczonych plastyków pedagogów, program, bazę warsztatowo- materiałową od 33 lat wspiera uzdolnienia i rozwój kreatywności uczniów w każdym wieku i o różnym stopniu znajomości alfabetu plastycznego Pragnie nadal rozszerzać współpracę z nauczycielami szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych, zachęcać do wzajemnego inspirowania i dzielenia się twórczymi poszukiwaniami w dziedzinie edukacji plastycznej oraz pogłębiania wiedzy m.in. z zakresu stosowania nowych technik plastycznych i wzbogacania dotychczas stosowanych środków wyrazu, w oparciu o inspiracje czerpane z różnych źródeł, w tym z przyrody i dzieł sztuki tworzonych w Skłudzewie przez artystów profesjonalnych z Polski i świata.

Nagrodę zespołową „ Impulsy Twórcze” otrzymują:

 • ZSS Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kruszwicy – 48 uczniów i 6 nauczycieli
 • Szkoła Podstawowa w Janikowie – 48 uczniów i 6 nauczycieli
 • Szkoła Podstawowa Nr 16 w Grudziądzu – 24 uczniów i 3 nauczycieli
 • Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu – 24 uczniów i 3 nauczycieli
 • Szkoła Podstawowa w Chełmcach – 24 uczniów i 3 nauczycieli
 • Szkoła Podstawowa w Łubiance – 24 uczniów i 3 nauczycieli
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lipnie – 24 uczniów i 3 nauczycieli
 • Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – 24 uczniów i 3 nauczycieli
 • Miejskie Przedszkole „Tęczowy Zakątek” w Chełmnie – 24 uczniów i 3 nauczycieli
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chełmży – 24 uczniów i 3 nauczycieli
 • Gminny Ośrodek Kultury w Złejwsi Wielkiej – 24 uczniów i 3 nauczycieli
 • Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej – 24 uczniów i 3 nauczycieli
 • Szkoła Podstawowa w Borównie – 24 uczniów i 3 nauczycieli

Gratulujemy nagrodzonym i wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia .Uroczystego wręczenia nagród i otwarcia wystawy dokona Pani Maria Mazurkiewicz Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty 15 września 2022r. o godz.14.00 w siedzibie Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie.
Zapraszamy do uczestnictwa Laureatów,Dyrekcje i Nauczycieli placówek , rodziców i wszystkich zainteresowanych.

Poniżej lista laureatów i dzieci, których prace zostały zakwalifikowane do wystawy

Wyniki Ogólnopolskiego (10) Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pod hasłem Moje Piękne Bezpieczne Miejsce – 2022 pod Honorowym Patronatem Pana Marka Gralika Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Jury Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie przyznało uczestnikom w czterech kategoriach, że wiekowych nagrody i wyróżnienia indywidualne oraz nagrodziło placówki nagrodami zespołowymi.

Komisja wytypowała prace do wystawy, której otwarcie odbędzie się w Skłudzewie 15 września 2022r. o godz.14.00.

Gratulujemy Laureatom i ich Rodzicom, Nauczycielom i Dyrekcjom Placówek.

Werdykt jury: 

Kategoria 5 – 7 lat                           

 • I miejsce: Zofia Cękała lat 7, Państwowy Zespół Szkół Muzycznych w Bydgoszczy, nauczycielka Ewelina Adamczyk – Cękała.           
 • II miejsce: Piotr Sołtysiak lat 7, ZSS Szkoła Podstawowa, numer 1 w Kruszwicy, nauczycielka Beata Klusak     
 • III miejsce: Melania Pawłowska lat 5, Przedszkole Niepubliczne „Źródełko ” w Bydgoszczy, nauczycielka Zuzanna Evans – Rycio.       

Wyróżnienie: 

 • Michał Pawelczuk lat 7, Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmży, nauczycielka Zofia Dembek,
 • Maria Krawiec lat 5, Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek w Chełmnie, nauczycielka Emilia Michalik,
 • Maja Solis lat 7, Zespół Szkół w Borównie, nauczycielka Anna Besztak 

Kategoria 8 – 10 lat

 • I miejsce: Lena Ligocka lat 9, Szkoła Podstawowa Janikowo, nauczycielka Wiesława Jęziorska,
 • II miejsca: Laura Dybicz lat 10, ZSS Szkoła Podstawowa numer 1 w Kruszwicy, nauczycielka Renata Barczak -Meller,
 • III miejsce: Wiktoria Zdrojewska lat 9, Centrum Kultury Teatr – w Grudziądzu, nauczycielka Marianna Gitner – Sawistowska,     

Wyróżnienie:

 • Lena Łukaszewska lat 8, Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmży, nauczycielka Zofia Dembek,
 • Julia Kalinowska lat 9, Szkoła Podstawowa w Lipnie, nauczycielka Wioletta Ługowska
 • Zuzanna Mądrzejewska lat 9, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, nauczycielka Alicja Żelazek

Kategoria 11 – 13 lat                     

 • I miejsce: Maja Granica lat 12, Szkoła Podstawowa nr 16 w Grudziądzu, nauczycielka Joanna Pietrzak.     
 • II miejsce: Oliwia Kwiatkowskalat 13, ZSS Szkoła Podstawowa nr 1 w Kruszwicy, nauczycielka Renata Barczak Meller.         
 • III miejsce: Lena Widźgowska lat 13 Szkoła Podstawowa numer 12 w Bydgoszczy, nauczycielka Jolanta Kotlarek       

Wyróżnienie:

 • Arseni Koralkowskyi lat 13, Szkoła Podstawowa w Janikowie, nauczycielka Małgorzata Puzio           
 • Liliana Gust lat 11, Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, nauczycielka Marianna Gitner – Sawistowska.   
 • Izabela Kuchnicka lat 12, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie, nauczycielka Elżbieta Łukiewska 

Kategoria 14 do 16 lat.                   

 • I miejsce: Marta Dylewska lat 14, Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim, nauczycielka Anita Włodarska           
 • II miejsce: Nikola Kubacka lat 14,Szkoła Podstawowa w Chełmcach, nauczycielka Weronika Dordzik               
 • III miejsce: Jakub Grzegorek, ZSS Szkoła Podstawowa nr 1 w Kruszwicy, nauczycielka Renata Barczak- Meller.                 

Wyróżnienia:

 • Kinga Kotas lat 14, Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim, nauczycielka Anita Włodarska   
 • Julia Kotwasińska lat 14, ZSS, nauczycielka Renata Barczak-Meller

Uczestnicy, których prace zakwalifikowane do wystawy:

Kategoria  5 – 7 lat

Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, nauczycielka Marianna Gitner-Sawistowska

 • Leon Gust   

Przedszkole Niepubliczne „Żródełko” w Bydgoszczy , nauczycielka Joanna Beszczyńska

 • Julia Skiba
 • Michalina Kaszczyc
 • Alan Jędrzejczak

Przedszkole Niepubliczne „Źródełko” w Bydgoszczy, nauczycielka Agnieszka Przyborowska

 •  Julia Berndt

Przedszkole Niepubliczne „Źródełko”w Bydgoszczy, nauczycielka Agata Szemkowska

 • Liliana Kwasek 

Przedszkole Niepubliczne „Źródełko”w Bydgoszczy , nauczycielka Honorata Biegańska

 • Olga Pliszka

Zespół Szkół w Borównie, nauczycielka Anna Besztak

 • Aniela Mierzwa
 • Kacper Janicki
 • Oliwier Horodecki

ZSS Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kruszwicy, nauczycielka Beata Wegner

 • Blanka Trzeciak
 • Antonina Kowalska
 • Mateusz Woźniak
 • Zuzanna Jędrzejewska

Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmży, nauczycielka Zofia Dembek

 • Karol Pohl
 • Alicja Pejkowska

Miejskie Przedszkole „Tęczowy Zakątek”w Chełmnie , nauczycielka Emilia Michalik

 •  Leon Cierniak

Kategoria 8-10 lat

ZSS SP nr 1 w Kruszwicy, nauczycielka Renata Barczak-Meller

 • Piotr Owedyk lat 10,
 • Aleksandra Szczupak lat 10
 • Lena Kułacz lat 10
 • Lena Zdyb lat 10
 • Piotr Drogowski lat 10
 • Amelia Kucharska lat 10
 • Maja Żurawska lat 10
 • Piotr Panfil lat 10
 • Julia Kazubowska lat 10
 • Jakub Juskowiak, lat 10
 • Iga Gapińska lat 10

ZSS SP nr 1 w Kruszwicy, nauczycielka Lidia Kicińska

 • Piotr Iłecki  lat 9,
 • Hanna Kowalska lat 8

ZSS SP nr 1 w Kruszwicy, nauczycielka Beata Klusak

 • Maria Barglik lat 9,

ZSS SP nr 1 w Kruszwicy, nauczycielka Katarzyna Kowalska

 • Zofia Dankowska lat 9

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży – Przedszkole w  Strzelnie, nauczycielka Małgorzata Ubik

 • Jan Tokarski lat 8,

Szkoła Podstawowa w Janikowie, nauczycielka  Justyna Ligocka

 • Aleksander Owedyk lat 9
 • Agata Dąbrowska lat 8
 • Natasza Nowotnik lat 9

Szkoła Podstawowa w Janikowie, nauczycielka Iwona Głażewska

 • Bartosz Fabianek lat 8  
 • Mateusz Bednarek lat 9

Szkoła Podstawowa  w Janikowie, nauczycielka Wiesława Jęziorska

 • Emilia Bilak lat 8

Szkoła Podstawowa w Janikowie, nauczycielka Dorota Legumina 

 • Karolina Popielińska lat 8

Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmży, nauczycielka Zofia Dembek

 • Oliwia Witkowska  lat 8,
 • Gabriela Grabarek lat 8

Szkoła Podstawowa w Łubiance , nauczycielka Renata Petrzykowska Natalia Cieciura lat 9

 • Kauna Makowska lat 9
 • Jan Gużyński lat 8

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, nauczycielka Alicja Żelazek

 • Aniela Morkowska lat 10
 • Martyna Winogrodzka lat 9

Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, nauczycielka Marianna Gitner-Sawistowska

 • Oliwia Drosd lat 10
 • Oliwia Drosd lat 10 / druga praca/
 • Wiktoria Zdrojewska lat 9
 • Paulina Wiśniewska lat 10

Szkoła Podstawowa nr 16 w Grudziądzu, nauczycielka Joanna Pietrzak  

 • Liwia Parucka lat 10

Szkoła Podstawowa w Lipnie, nauczycielka  Wioletta Ługowska

 • Marcin Kuźniak lat 9
 • Jan Podlaski lat 8
 • Alicja Piotrkiewicz lat 9
 • Filip Franciszek Chojnicki  lat 9
 • Aleksandra Grębowska lat 9
 • Zofia Lewandowska lat 9

Kategoria 11-13 lat

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Grudziądzu, nauczycielka Joanna Pietrzak

 • Kacper Ossowski lat 13,
 • Maria Literska, lat 11

Szkoła Podstawowa  w Piotrkowie Kujawskim, nauczycielka Anita Włodarska

 • Maksymilian Krawczyński lat 12,

Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej, nauczycielka Alicja Żelazek

 • Zuzanna Bida lat 11,

Szkoła Podstawowa w Chełmcach, nauczycielka Weronika Dordzik

 • Marcelina Poturalska lat 13,

Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, nauczycielka Marianna Gitner-Sawistowska

 •  Natalia Witkowska lat 11,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy   dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie, nauczycielka Katarzyna Przydyszewska

 • Filip Garlik lat 13,

ZSS Szkoła Podstawowa nr 1 w Kruszwicy, nauczycielka Renata Barczak-Meller

 • Dominik Witoń lat 12
 • Michał Śmiałowski, lat 13
 • Melania Warmuz lat 12
 • Irmina Łukomska lat 13
 • Igor Michalski lat 12
 • Oliwier Wojciak lat 12
 • Julia Olejnik lat 12
 • Paula Płowaś lat 12
 • 16 Marcin Wajgert lat 12
 • Ola Szatkowska lat 12
 • Zuzanna Kopańska lat 13
 • Tomasz Doligalski lat 11
 • Lena Siedlecka lat 11
 • Patrycja Cebulska lat13
 • Adam Śmigielski lat 12

Kategoria 14-16 lat

ZSS Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kruszwicy, nauczycielka Renata Barczak-Meller

 • Jakub Grzegorek lat 14 ,

Szanowni Państwo,

Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do uczestnictwa 

    w VI. Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży

                                 MOJE PIĘKNE – BEZPIECZNE MIEJSCE – 2022

pod Honorowym Patronatem Pana Marka Gralika Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Uprzejmie prosimy Dyrekcję, Nauczycieli i Rodziców o udzielenie uczniom  pomocy  organizacyjnej  i merytorycznej.

Prosimy o przesłanie lub dostarczenie prac do Skłudzewa w nieprzekraczalnym terminie 30 czerwca 2022r.

Jury w każdej kategorii wiekowej przyzna laureatom nagrody indywidualne i wyróżnienia, za zestawy interesujących prac placówkom  i nauczycielom nagrody zespołowe,  w postaci zaproszenia grup dzieci z opiekunami na bezpłatne warsztaty pn. Impulsy Twórcze. Jury wytypuje prace do ekspozycji podsumowującej Przegląd  i uhonoruje dzieci dyplomami oraz zaprosi na wernisaż wystawy  15 września 2022r. o godz.14.00. z udziałem zaproszonych gości, laureatów i  fundatorów nagród.

Licząc na Szanownych Państwa zaangażowanie przesyłam regulamin z załącznikami  niezbędnymi do  przeprowadzenia Przeglądu. Proszę o mejlową informację czy placówka przyjęła zaproszenie i  weźmie udział w Przeglądzie.

Przesyłam  Państwu skłudzewskie serdeczne pozdrowienie

SKŁUDZEWO RYSUJE, SKŁUDZEWO MALUJE, SKŁUDZEWO TO TY, TO JA, TO MYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY,  WSZYSCY!

Danuta Sowińska-Warmbier art.plastyk pedagog

Koordynatorka Programów Edukacyjnych Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie


 • wyniki

Jury  V(9) Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pod hasłem Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce- 2021,zorganizowanego przez Fundację Piękniejszego Świata w Skłudzewie, przyznało laureatom indywidualne i zespołowe nagrody, wyróżnienia oraz zakwalifikowało prace do wystawy.

Uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się 15 września br. o godz.12.00 w zespole pałacowo-parkowym – siedzibie Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie.

Gratulujemy Laureatom i ich Rodzicom, Nauczycielom i Dyrekcjom Placówek.

 Nagrody i wyróżnienia indywidualne

Kategoria 5-7 lat

I miejsce: Jan Rybacki, SP Janikowo,n-el  Justyna Ligocka

II miejsce: Jan Kurkowski, Miejskie Przedszkole 17 Toruń, n-el Katarzyna Nowicka

III miejsce: Aleksander Nadolecki, Przedszkole Mali Odkrywcy Zławieś Mała, n-el Emilia      Cychowska

Wyróżnienie:

 • Antonina Białek, SP 1 Gniewkowo,n-el  Małgorzata Gremplewska
 • Alicja Garstecka, Przedszkole Mali Odkrywcy  Zławieś Mała, n-el  Anna Bieńkowska
 • Leo Gręźlikowski, Miejskie Przedszkole Nr 17 Toruń, n-el  Natalia Krafcińska

Kategoria 8-10 lat

I miejsce: Beata Wojtasik, SP 14 Włocławek, n-el Magdalena Rosol

II miejsce: Zuzanna Michalak, ZSS 1 Kruszwica, n-el Renata Barczak-Meller

III miejsce: Igor Biernat, ZS Borówno, n-el Monika Nastały

Wyróżnienie    

 • Lena Gębka, SP 2 Chełmża, n-el  Zofia Dembek
 • Amelia Giża, SP Janikowo, n-el Katarzyna Zientek
 • Julia Kotrych, PSP Piotrków Kujawski, n-el Anita Włodarska
 • Dominika Woźniak, ZSS 1 Kruszwica, n-el Renata Barczak-Meller

Kategoria 11-13 lat

I miejsce: Julia Perlikowska, Świetlica Socjoterapeutyczna „ Małgosia” Ciele, n-el  Marta Gruszka

II miejsce: Jakub Pruczkowski ( 2 prace), ZSS 1 Kruszwica, n-el  Renata Barczak-Meller

III miejsce: Kamila Peszek, SP 2 Chełmża, n-el  Zofia Dembek

Wyróżnienie

 • Wiktoria Mila, ZSS 1 Kruszwica, n-el  Renata Barczak-Meller
 • Nadia Stawska( 3 prace), ZSS 1 Kruszwica, n-el  Renata Barczak Meller
 • Klaudia Śmigielska, ZSS 1 Kruszwica, n-el  Renata Barczak Meller

Kategoria 14-16 lat

I miejsce: Milena Pilarczyk (2prace), ZSS 1 Kruszwica, n-el Renata Barczak-Meller

II miejsce: Martyna Przybycień ( 2prace) ZSS 1 Kruszwica, n-el  Renata Barczak-Meller

III miejsce: nie przyznano

Wyróżnienie: Zuzanna Kowalczyk, ZSS 1 Kruszwica, n-el  Renata Barczak-Meller

 

Nagrody zespołowe

Autorzy, których prace Jury zakwalifikowało do Wystawy V. /9/ Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce  otrzymają w nagrodę, w uzgodnionym terminie – za pośrednictwem swoich nauczycieli –  zaproszenie do Skłudzewa na Plener z Warsztatami  Edukacyjnymi z cyklu Inspiracje Przyrodniczo – Plastyczne.

 Autorzy są wymienieni  alfabetycznie wg nazwisk

 1. Nikola Abenbrot, SP Janikowo, n-el Iwona Głażewska
 2. Piotr Adelski, ZSS 1 Kruszwica, n-el Renata Barczak-Meller
 3. Julia Banszkiewicz, SP Nieszawa, n-el Wiesława Biesiada
 4. Bartek Bandyszewski, ZS Borówno, n-el Monika Nastały
 5. Igor Barandziak, SP Janikow, n-el Katarzyna Zientek
 6. Marta Bartczak, Świetlica Socjoterapeutyczna w Cielu, n-el  Marta Gruszka
 7. Stanisław Basiński, SP Janikowo, n-el Iwona Głażewska
 8. Tymoteusz Bednarek, SP1 Gniewkowo, n-el Małgorzata Gremplewska
 9. Emilia Bilak, SP Janikowo, n-el Wiesława Jęziorska
 10. Małgosia Bieńkowska, Miejskie Przedszkole 17 Toruń, n-el Magdalena Gronowska
 11. Konrad Bzdęga, ZSS 1 Kruszwica, n-el Renata Barczak-Meller
 12. Marta Cieślak, Przedszkole Mali Odkrywcy Zławieś Mała, n-el Anna Bieńkowska
 13. Lena Chenc, Przedszkole Mali Odkrywcy Zławieś Mała,n-el Anna Bieńkowska
 14. Maja Czajkowska, Przedszkole Mali Odkrywcy Zławieś Mała, n-el Emilia Cychowska
 15. Zofia Czarnecka, ZSS 1 Kruszwica, n-el Renata Barczak-Meller
 16. Urszula Czerwińska, SP Janikowo, n-el Iwona Głażewska
 17. Patrycja Ćwiklińska, ZSS 1 Kruszwica (2prace), n-el Renata Barczak-Meller
 18. Martyna Dadak, ZS Borówno,n-el Monika Nastały
 19. Zofia Degórska, ZSS 1 Kruszwica, n-el Renata Barczak-Meller
 20. Rafał Depka-Prądzyński, SP Janikowo, n-el Iwona Głażewska
 21. Jakub Dyjeciński, Miejskie Przedszkole 17 Toruń, n-el Katarzyna Nowicka
 22. Katarzyna Eluszkiewicz, SP 14 Włocławek, n-el Magdalena Rosol
 23. Nadia Fabiańska, ZSS 1 Kruszwica, n-el Renata Barczak-Meller
 24. Marcel Fifielski, Przedszkole Mali Odkrywcy Zławieś Mała, n-el Emilia Cychowska
 25. Jakub Giża, SP Janikowo,n-el Katarzyna Zientek
 26. Jakub Franciszek Grzegorek, ZSS 1 Kruszwica (3 prace), n-el Renata Barczak-Meller
 27. Julia Grzybowska SP Nieszawa, n-el Wiesława Biesiada
 28. Amelia Hermanowska, ZSS 1 Kruszwica (2prace), n-el Renata Barczak-Meller
 29. Zuzanna Janeczek, ZSS 1 Kruszwica, n-el Renata Barczak-Meller
 30. Nadia Januszkiewicz, ZS Borówno, n-el Monika Nastały
 31. Oliwia Jaskulska, ZSS 1 Kruszwica, n-el Renata Barczak-Meller
 32. Filip Jetka, SP 2 Chełmża, n-el Zofia Dembek
 33. Oskar Jeżewski, SP 2 Chełmża, n-el Zofia Dembek
 34. Leon Kilanowski, Miejskie Przedszkole 17 Toruń, n-el Katarzyna Nowicka
 35. Oliwier Kiljan, Przedszkole Mali Odkrywcy Zławieś Mała, n-el Emilia Kiljan
 36. Maciej Kocaja, ZS Borówno, n-el Monika Nastały
 37. Zofia Komorowska, SP 14 Włocławek, n-el Magdalena Rosol
 38. Marcelina Kopacz, SP1 Gniewkowo, n-el Małgorzata Gremplewska
 39. Szymon Kosicki, SP 2 Chełmża, n-el Zofia Dembek
 40. Blanka Krauze, Ośrodek Wsparcia i Integracji w Murowańcu, n-ele Magdalena Maserak-Narolska i Angelika Klarkowska-Ochimowska
 41. Natalia Kubiak, SP Janikowo, n-el Iwona Głażewska
 42. Katarzyna Kułacz, ZSS 1 Kruszwica, n-el Renata Barczak-Meller
 43. Marcin Kuratnik, Miejskie Przedszkole 17 Toruń,n-el Katarzyna Nowicka
 44. Jaś Kurkowski, Miejskie Przedszkole 17 Toruń, n-el Katarzyna Nowicka
 45. Dominika Kuźba, ZSS 1 Kruszwica, n-el Renata Barczak-Meller
 46. Kinga Kwiatkowska, ZSS 1 Kruszwica (2 prace) ,n-el Renata Barczak-Meller
 47. Wiktor Lewandowski, ZSS 1 Kruszwica (2 prace), n-el Renata Barczak-Meller
 48. Anita Łącka, SP1 Gniewkowo, n-el Małgorzata Stachulska
 49. Maja Łączna, ZSS 1 Kruszwica, n-el Renata Barczak-Meller
 50. Aleksandra Małkiewicz, SP 14 Włocławek, n-el Magdalena Rosol
 51. Julia Makuracka, SP 2 Chełmża, n-el Zofia Dembek
 52. Zuzanna Marcińska, ZSS 1 Kruszwica, n-el Renata Barczak-Meller
 53. Mikołaj Marczyński, ZSS 1 Kruszwica,n-el Renata Barczak-Meller
 54. Karolina Matuszewska, Miejskie Przedszkole 17 Toruń, n-el Katarzyna Nowicka
 55. Maja Michorzewska, SP 14 Włocławek, n-el Magdalena Rosol
 56. Ziemowit Mierzwa, ZS Borówno, n-el Monika Nastały
 57. Marcel Mikicki, SP 14 Włocławek (2 prace), n-el Magdalena Rosol
 58. Bartosz Mitaszka, SP 2 Gniewkowo, n-el Joanna Iwańska
 59. Wiktoria Mularska, SP 14 Włocławek, n-el Magdalena Rosol
 60. Michalina Murawska, SP1 Gniewkowo,n-el Małgorzata Gremplewska
 61. Natalia Nowotnik, SP Janikowo, n-el Justyna Ligocka
 62. Wiktoria Olejnik, SP Janikowo, n-el Katarzyna Zientek
 63. Agata Olszewska, ZSS 1 Kruszwica, n-el Renata Barczak-Meller
 64. Barbara Olszewska, Miejskie Przedszkole 17 Toruń, n-el Katarzyna Nowicka
 65. Ewa Paluszak, ZSS 1 Kruszwica , n-el Renata Barczak-Meller
 66. Adam Pankowski, ZSS 1 Kruszwica (2prace), n-el Renata Barczak-Meller
 67. Zuzanna Piątkowska, Miejskie Przedszkole 17 Toruń, n-el Katarzyna Nowicka
 68. Maria Pieńczewska, SP 2 Chełmża, n-el  Zofia Dembek
 69. Mariusz Pietrzak, SP1 Gniewkowo, n-el Małgorzata Stachulska
 70. Maciej Piróg, Miejskie Przedszkole 17 Toruń, n-el Katarzyna Nowicka
 71. Nataniel Podgórski, Miejskie Przedszkole 17 Toruń, KatarzynaNowicka
 72. Kacper Polewski, SP Janikowo, n-el
 73. Zofia Rejnowska, SP Janikowo , n-el Ewa Zamiara
 74. Monika Rumińska, SP 1 Aleksandrów Kujawski, n-el Wiesława Biesiada
 75. Julia Sadowska, SP 14 Włocławek (2prace), n-el Magdalena Rosol
 76. Maria Sadowska, SP 14 Włocławek (2prace), n-el Magdalena Rosol
 77. Franciszek Składanek, Przedszkole Mali Odkrywcy Zławieś Mała, n-el Emilia Cychowska
 78. Olga Skowrońska, SP 1 Gniewkowo,n-el Małgorzata Gremplewska
 79. Tymoteusz Słomczewski, ZSS 1 Kruszwica, n-el Renata Barczak-Meller
 80. Sebastian Skorupa, SP Janikowo, n-el Iwona Ligocka
 81. Kornelia Sobańska, SP Janikowo, n-el Iwona Ligocka
 82. Amelia Sochaczewska, ZSS 1 Kruszwica, n-el Renata Barczak-Meller
 83. Nadia Stawska, ZSS 1 Kruszwica, n-el  Renata Barczak-Meller
 84. Adam Stępień, SP Janikowo, n-el Iwona Ligocka
 85. Jakub Strugielski, SP Janikowo, n-el  Iwona Głażewska
 86. Natalia Szkudlarek, ZSS 1 Kruszwica, n-el Renata Barczak-Meller
 87. Maria Szymańska, SP 1 Gniewkowo, n-el Małgorzata Gremplewska
 88. Nikola Śmiertniak, SP Janikowo, n-el Iwona Głażewska
 89. Nina Tuszyńska, SP Janikowo, n-el Iwona Ligocka
 90. Marcin Wajgert, ZSS 1 Kruszwica (2 prace), n-el Renata Barczak-Meller
 91. Melania Warmuz, ZSS 1 Kruszwica (3 prace) n-el Renata Barczak-Meller
 92. Alicja Wieczorek, Ośrodek Wsparcia i Integracji w Murowańcu, n-ele Magdalena Maserak-Narolska i Angelika Klarkowska-Ochimowska
 93. Oliwier Wieczorek, SP1 Gniewkowo,n-el Małgorzata Gremplewska
 94. Anastazja Wierciło, SP 2 Gniewkowo, n-el Joanna Iwańska
 95. Izabela Witkowska, Przedszkole Mali Odkrywcy Zławieś Mała, n-el Emilia Cychowska
 96. Laura Wiśniewska, ZSS 1 Kruszwica, n-el Renata Barczak-Meller
 97. Beata Wojtasik, SP 14 Włocławek (3prace), n-el Magdalena Rosol
 98. Dawid Wrzos, ZSS 1 Kruszwica, n-el Renata Barczak-Meller
 99. Michalina Wszołek, ZSS 1 Kruszwica (2 prace), n-el Renata Barczak-Meller
 100. Maja Wysocka, ZS Borówno,n-el Monika Nastały
 101. Konstancja Zawadzka, SP 1 Gniewkowo, n-el Małgorzata Stachulska
 102. Olga Zielińska, ZSS 1 Kruszwica, n-el Renata Barczak-Meller

Za  podjęcie trudu i zaangażowanie w  zorganizowanie Przeglądu na terenie szkoły, przedszkola i placówki oświatowo-wychowawczej  serdecznie dziękujemy Szanownym Nauczycielkom:

 • Pani Anicie Włodarskiej z Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim,
 • Paniom  Małgorzacie Gremplewskiej i Małgorzacie Stachulskiej ze Szkoły Podstawowej Nr1 w Gniewkowie,
 • Pani Annie Bieńkowskiej i Emilii Cychowskiej z Przedszkola Mali Odkrywcy w Małej Złejwsi,
 • Paniom Katarzynie Ziętek, Iwonie Głażewskiej, Justynie Ligockiej, Wiesławie Jęziorskiej i Ewie Zamiara  ze Szkoły Podstawowej w Janikowie,
 • Pani Monice Nastały z Zespołu Szkół w Borównie,
 • Paniom Wiesławie Biesiada i Agnieszce Figas  ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim ,
 • Pani Wiesławie Biesiada ze Szkoły Podstawowej w Nieszawie,
 • Pani Joannie Iwańskiej  ze Szkoły Podstawowej  Nr 2 w Gniewkowie,
 • Pani Zofii Dembek ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży,
 • Paniom  Katarzynie Nowickiej  i Natalii Krafcińskiej z Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Toruniu,
 • Pani Marcie Gruszka  ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu,
 • Paniom  Magdalenie Maserak- Narolskiej  i Angelice  Klarkowskiej – Ochimowskiej  z Ośrodka Wsparcia  i Integracji „Malina” w Murowańcu,
 • Paniom  Magdalenie  Rosol  i Alicji  Jaworskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 14 we Włocławku,
 • Paniom  Renacie Barczak-Meller,Małgorzacie Zielińskiej-Witoń,Romanie Orzechowskiej,Katarzynie Kowalskiej i Grażynie Dziwnik z Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy.

Jury Przeglądu przyznało nagrody zespołowe placówkom, w postaci zaproszenia grup uczniów, do udziału w Przyrodniczo-Plastycznym Plenerze  z Warsztatami Edukacyjnymi w wybranej niekonwencjonalnej technice i dogodnym terminie w okresie  wrzesień – listopad 2021r.      

 1. Zespół Szkół Samorządowych w Kruszwicy,
 2. Szkoła Podstawowa Nr 14 we Włocławku,
 3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie,
 4. Szkoła Podstawowa w Janikowie,
 1. Przedszkole Gminne „Mali Odkrywcy” w Małej Złejwsi,
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim,
 3. Zespół Szkół w Borównie,
 4. Szkoła Podstawowa Nr 2 2w Chełmży,
 5. Przedszkole Miejskie Nr 17 w Toruniu,
 6. Ośrodek Wsparcia i Integracji „ Malina ”w Murowańcu,
 7. Szkoła Podstawowa Nr 2 Gniewkowie,
 8. Świetlica Socjoterapeutyczna „Małgosia” w Cielu , przy GOPS w Białych Blotach
 9. Szkoła Podstawowa Nieszawie,

Nagrody indywidualne i zespołowe zostaną wręczone podczas uroczystego otwarcia  Wystawy   V.(9) Przeglądu w zespole pałacowo-parkowym w Skłudzewie – siedzibie Fundacji Piękniejszego Świata , 15 września o godz. 12.00  2021r. z udziałem Pani Wicekurator Oświaty Marii Mazurkiewicz i zaproszonych Gości sponsorujących nagrody  i wszystkich zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy.


plakat Moje Piekne Bezpieczne Miejsce 2021

Szanowni Państwo,

Pedagodzy i Rodzice,
Drodzy Przedszkolacy i Uczniowie,
Zapraszamy dzieci i młodzież do samodzielnego uczestnictwa w V Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce – 2021″ pod Honorowym Patronatem Pana Marka Gralika Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Prosimy  Nauczycieli i Rodziców o zapoznanie się  z Regulaminem, zachęcenie, zainspirowanie dzieci, udzielenie im pomocy merytorycznej i materiałowej. Prace będzie można nadesłać do 15 lipca br. indywidualnie albo zespołowo za pośrednictwem szkoły,przedszkola,klubu,domu kultury.Wszystkie szczegóły  znajdą Państwo w załączonym  Regulaminie  Przeglądu. (POBIERZ – KLIKNIJ TUTAJ)

Za pozytywny odzew składam serdeczne podziękowanie.

Życzę udanych pomysłów i najwspanialszych plastycznych rezultatów, nie tylko w tym Przeglądzie. Życzę nagród indywidualnych i zespołowych, uczestnictwa w wystawie, wernisażu i warsztatach w naszych specjalistycznych  pracowniach.

15. września br. o godz.12.00 planujemy  w Skłudzewie uroczyste otwarcie wystawy, spotkanie z laureatami, ich rodzicami i  nauczycielami. Będą także fundatorzy nagród.

Do zobaczenia.

Z poważaniem,
Leszek Warmbier
Prezes FPŚ

 

 Zapisy na warsztaty plastyczne wiosna – lato 2021  już ruszyły !
Rezerwacja terminów od numerem tel. 662 063 803ulotka agnieszki
 

 
 

Dziś bardzo smutna wiadomość.
Dnia 8 kwietnia 2021- związana od lat z Fundacją Piękniejszego Świata w Skłudzewie – Artystka graficzka z Grudziądza Elżbieta John-Józefowicz odeszła do Pana.
Śp.Elżbieta John-Józefowicz od lat wiele razy przyjeżdżała do Skłudzewa na ogólnopolskie i międzynarodowe interdyscyplinarne plenery profesjonalistów. Lubiła tutaj tworzyć, cieszyło Ją uczestnictwo razem z koleżeństwem z ZPAP w wystawach zbiorowych nie tylko w Skłudzewie, ale i w Toruniu oraz Grudziądzu. Do Kolekcji skłudzewskiej zostały włączone Elżbiety akwaforty, akwatinty, suchoryty i rysunki inspirowane oglądaną przestrzenią przyrody i człowiekiem. Jej grafiki i rysunki charakteryzowały się lekkością, subtelnymi zestawami uporządkowanych linii, czułością w ukazywaniu tematów. Nawet w czasie trwającej pandemii – na prośbę Fundacji – ofiarowała swoją pracę na wystawę XIX OIPP eksponowaną do chwili obecnej w galerii Stary Dwór.
Ela lubiła tutaj przebywać. I my lubiliśmy Jej obecność, zatroskanie, ciekawość świata i ludzi, rozmowy o przeczytanych książkach i planowanych wyjazdach. Razem z mężem Maciejem – także grafikiem, odwiedzali Skłudzewo również poza plenerami i wystawami. Przywozili wtedy smakowite domowe przetwory, w produkcji których Ela przodowała. Przyjeżdżali również z dziećmi ze szkolnych kół plastycznych na warsztaty, brali z nimi udział w Przeglądach Twórczości Dziecięcej.
Elu Kochana, w chorobie modliliśmy się o Ciebie. Pożegnałaś nas tak niespodziewanie.
Teraz nadal będziemy prosić Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, by przyjął Ciebie do grona Zbawionych w niebie. Odpoczywaj w pokoju .
unnamed

W grudniu 2020 roku gościliśmy aktora Jarosława Felczykowskiego,
który postanowił zrealizować reportaż o naszej fundacji i Skłudzewie, w ramach cyklu kulturalnego
„Czego nie widać…”.
Za co z całego serca dziękujemy i zapraszamy Państwa do obejrzenia.
 
 
 

Pożegnanie śp. Pana Zdzisława Starzaka

29 grudnia 2020 roku Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie z wielkim smutkiem pożegnała niezawodnego Przyjaciela – Pana Zdzisława Starzaka .

Pan Zdzisław,  reprezentując toruńską Geofizykę S.A. był przez 31 lat niestrudzonym Członkiem Rady Fundatorów. Od samego początku rozumiał i wyjaśniał innym, jak ważne idee chce realizować Fundacja i dlaczego trzeba tej inicjatywie pomagać.

Osobiście, w swoim wolnym od pracy czasie uczestniczył we wszystkich wieloletnich działaniach, które wymagały stałego wsparcia w budowaniu nowej tożsamości miejsca.

Ceniliśmy Pana Zdzisława  wieloletnią życzliwość i troskę, pomoc i spokój oraz konsekwentne i wyważone decyzje. Nawet podczas trwającej choroby okazywał żywe zainteresowanie tym co dzieje się w Skłudzewie.

Za wieloletnie dobro, które czynił Pan Zdzisław Starzak dla dzieci i młodzieży, dla artystów, dla całej wspólnoty Fundacji Piękniejszego Świata pozostanie na stałe w naszej wdzięcznej modlitewnej pamięci.

 

Prosimy Cię, Panie Boże, przyjmij śp. Pana Zdzisława Starzaka do Twojego Królestwa.

unnamed


Kolejne zajęcia z projektu „Sztuka u Nas i u Was” realizowanego w przedszkolach i szkołach z wykorzystaniem naszego filmu instruktażowego już za nami! Bardzo dziękujemy Dyrekcji i Opiekunom Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim za uczestnictwo oraz poniższą fotorelację. Gratulujemy pięknych prac i zapraszamy do dalszej, równie owocnej współpracy.

[nggallery id=”46″]


Zapraszamy do przeczytania artykułu , „Utkane ze wspomnień” Kamila Hoffmanna, dotyczącego poplenerowej wystawy XVII. Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Pleneru Profesjonalistów Przestrzeń Przyrody Skłudzewo 2020 , która prezentowana jest od 30 sierpnia do 30 listopada w Fundacji Piękniejszego Świata w Galerii Stary Dwór. Artykuł ukazał się w Biuletynie Kulturalnym. Zapraszamy również do obejrzenia galerii zdjęć prezentującej tę wystawę. Zarząd Fundacji Piękniejszego Świata składa Artystom serdeczne podziękowania za przekazanie obrazów, grafik, rysunków, fotografii, książki artystycznej i instalacji do Kolekcji Skłudzewskiej.

„Utkane ze wspomnień” Kamil Hoffmann

[ngg src=”galleries” ids=”45″ display=”basic_thumbnail”]ZAPROSZENIE

Beznazwy-1

Szanowni Państwo,

        Zarząd Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie gratuluje Dyrekcji, Nauczycielom i Laureatom zdobycia nagród, wyróżnień i zakwalifikowania prac do wystawy w IV. Ogólnopolskim (8) Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce 2020”.
 
Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się w zespole pałacowo-parkowym w Skłudzewie – siedzibie Fundacji
15 września 2020 o godzinie 12.00.
Nagrody odbierają osobiście laureaci lub przedstawiciel placówki, którego do odbioru upoważnia  dyrekcja placówki.
Prosimy potwierdzić udział liczby osób z placówki.

Serdecznie zapraszamy Dyrekcję szkół i Uczestników, Nauczycieli i Rodziców, wszystkich zainteresowanych na wernisaż ósmej edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży

„Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce” 2020  pod Honorowym Patronatem Pana Marka Gralika – Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu 15 września 2020 roku o godz.12.00  w zespole pałacowo-parkowym w Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie.

Przyjedźcie w fantazyjnych przebraniach z dużym emblematem Waszej szkoły, przedszkola, domu kultury – czekają na Was niespodzianki!

Ze względów organizacyjnych do do dnia 12.09.2020 prosimy nauczycieli o potwierdzenie liczby osób pragnących uczestniczyć w otwarciu wystawy: e-mail: biuro@fps.edu.pl lub telefonicznie /tel. 56 678 06 71, kom. 662 063 803 .

 

W związku z pandemią Covid 19 prosimy wszystkich przybyłych gości o uczestnictwo w wernisażu w maseczkach ochronnych oraz dezynfekcję rąk.

 

Wystawa będzie trwała do 18 października  br., później zgodnie z harmonogramem wystaw fundacji zostanie zaprezentowana w innych miejscach, o czym będziemy powiadamiali w aktualnościach na naszej stronie www.skludzewo.pl

 
Z poważaniem
Leszek Warmbier
Prezes Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie

Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie serdecznie dziękuje

Dzieciom, Młodzieży, Rodzicom i Nauczycielom za nadesłanie prac na

IV Ogólnopolski/ 8 /  Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 

pod hasłem

„Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce – 2020″ pod Honorowym Patronatem Pana Marka Gralika  Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

 Jury pod  przewodnictwem artysty plastyka-pedagoga Krzysztofa Warmbiera  przyznało laureatom Przeglądu nagrody i wyróżnienia oraz zakwalifikowało prace do wystawy  w  kategoriach wiekowych : 5-7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat i 14-16 lat.

 

KATEGORIA  5-7 lat

I MIEJSCE – nie przyznano

II MIEJSCE – nie przyznano

III MIEJSCE – Maksymilian Kozłowski, 7 lat, Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Bydgoszczy, nauczyciel Jolanta Kotlarek

WYRÓZNIENIE – Weronika Szpojda, 6 lat, Szkoła Podstawowa im. Anieli Hrabiny Potulickiej w Wojnowie, nauczyciel Karolina Bragiel-Wardowska

WYRÓŻNIENIE – Mateusz Szpojda, 5 lat, Szkoła Podstawowa im. Anieli Hrabiny Potulickiej w Wojnowie, nauczyciel Anna Konstantynowicz

KATEGORIA 8-10 lat

I MIEJSCE – Iga Wojciechowska, 8 lat, Szkoła Podstawowa w Łysomicach, nauczyciel Anna Grzęda

II MIEJSCE Melania Warmuz, 10 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

III MIEJSCE – Dominika Rybicka, 10 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

WYRÓŻNIENIE – Nadia Śliwińska, 9 lat, Szkoła Podstawowa w Łysomicach, nauczyciel Anna Grzęda

 

Prace zakwalifikowane do wystawy:

Szymon Babiej, 8 lat, Szkoła Podstawowa w Łysomicach, nauczyciel Anna Grzęda

Oliwia Bednarska, 10 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Paweł Botkowski, 10 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Mateusz Grabowski, 9 lat, Szkoła Podstawowa w Łysomicach, nauczyciel Anna Grzęda

Hanna Górska, 10 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Zuzanna Kazubska, 8 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Beata Klusak

Aleksandra Kukuczka, 13 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Dominika Kuźba, 8 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Małgorzata Zielińska-Witoń

Maria Marcinkowska, 9 lat, Szkoła Podstawowa w Łysomicach, nauczyciel Anna Grzęda

Hanna Mila, 10 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Marta Piotrowska, 10 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Hubert Światek, 9 lat, Szkoła Podstawowa w Łysomicach, nauczyciel Anna Grzęda

Jerzy Wojciński, 9 lat, Szkoła Podstawowa nr 8 w Inowrocławiu, opiekun Natalia Wojcińska

KATEGORIA 11-13 lat

I MIEJSCE – Maria Piotrowska, 13 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

II MIEJSCE – Nicola Głowala, 13 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

III MIEJSCE – Nadia Stawska, 11 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

WYRÓŻNIENIE – Katarzyna Kułacz, 12 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Prace zakwalifikowane do wystawy:

Zuzanna Barczak, 13 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Karol Barglik, 12 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Julianna Bąk, 11 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Anita Bejma, 12 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Kornelia Chmielewska, 12 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Patrycja Ćwiklińska, 11 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Maksymilian Dąbrowski, 12 lat, Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim, nauczyciel Wiesława Biesiada

Natalia Grabowska, 11 lat, Szkoła podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żwirki i Wigury w Bydgoszczy, nauczyciel Jolanta Kotlarek

Jakub Grzegorek, 11 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Amelia Anna Hermanowska, 13 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Zuzanna Janeczek, 12 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Maja Kotwasińska, 11 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Filip Kotwasiński, 12 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Filip Kotwasiński, 12 lat i Amadeusz Płaszar, 13 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Patrycja Kujawińska, 12 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Martyna Kulpa, 13 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Joanna Łączna, 11 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Zuzanna Matuszak, 13 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Michalina Miszczyk, 11 lat, Grupa Plastyczna „Przepisani” w Gniewkowie, nauczyciel Joanna Iwańska

Julia Olejnik, 11 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Nadia Pyszna, 12 lat Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Maja Radomska, 12 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Jakub Zaćminski, 13 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Julia Zaćmińska, 13 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

Wiktor Zdyb, 12 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

 

KATEGORIA 14-16 lat

I MIEJSCE – nie przyznano

II MIEJSCE – Kinga Warmuz, 14 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller

III MIEJSCE – Wiktoria Szerszeń, 14 lat, Grupa Plastyczna „Przepisani” w Gniewkowie, nauczyciel, Joanna Iwańska

Praca zakwalifikowana do wystawy:

Wiktoria Łożykowska, 14 lat, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Barczak-Meller


Szanowni Państwo,

Pedagodzy i Rodzice,
Drodzy Przedszkolacy i Uczniowie,
 
Teraz jest pandemia, ale kiedyś jej nie będzie !!!!!!!!!!, a uczniowie / i nie tylko oni/  mają obowiązek pozostawać w domach, mają czas na wspomnienia jak było i marzenia o tym jak będzie, uczestniczą w lekcjach różnych przedmiotów,  w tym i w lekcji plastyki.
 
Zapraszamy więc dzieci i młodzież do samodzielnego uczestnictwa w IV Ogólnopolskim, a ósmym z kolei,  Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce – 2020″ pod Honorowym Patronatem Pana Marka Gralika Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
 

Prosimy  Nauczycieli i Rodziców o zapoznanie się  z Regulaminem, zachęcenie, zainspirowanie dzieci, udzielenie im pomocy merytorycznej i materiałowej. Prace będzie można nadesłać do 30 czerwca br. indywidualnie albo zespołowo za pośrednictwem szkoły,przedszkola,klubu,domu kultury.Wszystkie szczegoły  znajdą Państwo w załączonym  Regulaminie  Przeglądu.  (POBIERZ TUTAJ)

Za pozytywny odzew składam serdeczne podziękowanie.

Życzę udanych pomysłów i najwspanialszych plastycznych rezultatów, nie tylko w tym Przeglądzie. Życzę nagród indywidualnych i zespołowych, uczestnictwa w wystawie, wernisażu i warsztatach w naszych specjalistycznych  pracowniach.

15. września br. o godz.12.00 planujemy  w Skłudzewie uroczyste otwarcie wystawy, spotkanie z laureatami, ich rodzicami i  nauczycielami. Będą także fundatorzy nagród.

Do zobaczenia.

Z poważaniem,
Leszek Warmbier
Prezes FPŚ


Zapraszamy do rezerwacji terminów warsztatów wiosenno-letnich 2020! 

Beznazwy-1