Powrót do Kujawsko-Pomorskie Przeglądy Twórczości Dzieci i Młodzieży „Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce”

II Kujawsko – Pomorski Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży w Skłudzewie.

plakat konkurs3

Dnia 17 czerwca2014r.  na zaproszenie  Fundacji Piękniejszego Świata  przybyli do Skłudzewa  dostojni Goście, Pedagodzy i Uczniowie na  uroczystość otwarcia Wystawy „Moje Piękne Bezpieczne Miejsce” – Skłudzewo 2014.

   W  XIX-wiecznym zabytkowym zespole pałacowo-parkowym zakończono wojewódzki II Kujawsko-Pomorski Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci I Młodzieży pod Honorowym Patronatem Anny Łukaszewskiej Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.
Gości w imieniu organizatorów  powitali Danuta i Leszek Warmbierowie i prowadzący imprezę Maciej Korzeniowski. Muzycznym przemarszem przez park Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół w Rzęczkowie pod batutą Krzysztofa Kędzierskiego zaprosiła uczestników wernisażu do galerii Stary Dwór.
Otwarcia wystawy dokonała Pani Anna Wolska -Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty kierując gratulacje i podziękowania  laureatom, ich rodzicom i pedagogom oraz organizatorom.

Koordynator Programów Edukacyjnych Fundacji Danuta Sowińska-Warmbier przedstawiła słowa skierowane do uczestników uroczystości przez Jury Przeglądu.pod przewodnictwem  prof.Mariana Stępaka , z udziałem dr Anny Wysokiej ,dr Justyny Grzebieniowskiej i dr.Witolda Jurkiewicza z Wydziału Sztuk Pięknych  UMK w Toruniu .

Być bezpiecznym, to podstawowa potrzeba każdego z nas.
Jeśli nie czujemy się bezpiecznie, to tak naprawdę wszystko inne traci dla nas znaczenie.

Celem zebrania informacji o miejscach, które dzieci i młodzież naszego województwa uważają za bezpieczne i piękne oraz aby poznać z kim i z czym te miejsca są związane   w  Fundacji  Piękniejszego Świata  w Skłudzewie odbyła się druga edycja Kuj.-Pomorskiego Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pod honorowym patronatem Kuj.-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, przy wsparciu Starostwa Powiatu Toruńskiego, Urzędu Gminy Zławieś Wielka,Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych i Geofizyki Toruń.
Kolejna edycja pozwoliła Fundacji  nawiązać   kontakty  z nauczycielami różnych placówek dla twórczej   wymiany doświadczeń   oraz  inspirowania ,przygotowywania i organizowania wspólnych akcji plastycznych.

Na Przegląd nadesłano 677 prac dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat z 61 placówek województwa.

Uczestnicy w swoich pracach pokazali, że  najbezpieczniej czują się z rodziną we własnym mieszkaniu, w domu, na balkonie, z zabawkami, w gospodarstwie  wiejskim, w otoczeniu przyrody: na łące, wśród pól, w lesie, przy ognisku, nad jeziorem i morzem.
Ciekawie autorzy ukazywali piękne i bezpieczne miejsca takie jak: kościół, serce człowieka, szkoła   – klasa lekcyjna i boisko szkolne, także basen, plac zabaw z domkiem na drzewie.
Dla dziewczynek bezpieczne miejsce to  scena w domu kultury i w teatrze. Inne dzieci czują  się  bezpiecznie w towarzystwie  domowych zwierząt, głównie koni, kotów i psów. Kilkoro młodych malarzy namalowało obrazy ukazujące piękne i bezpieczne dalekie egzotyczne kraje. Jeden  uczestnik  zobrazował  bezpieczną przestrzeń malując mapę terytorium Unii Europejskiej. Wszystkie te prace są radosne, kolorowe, zapraszające na piękne tereny, na spotkania z przyjaznymi osobami i zwierzętami.
Uwagę zwróciły dwa szczególne obrazki, zupełnie inne od tych opisywanych powyżej. Pierwszy  niepokojący obrazek ukazuje czarne koło, w środku którego namalowana została skurczona dziewczynka przytulająca lalkę Na zewnątrz tego czarnego koła znajdują się  dwie szarpiące się postacie  kobieta i mężczyzna ze śladami ran i krwi. Drugi  obraz składa się z dwóch części, ukazuje dwa światy. Górny słoneczny – żółto-błękitny z uśmiechniętym dzieckiem, to świat dobra, dolny obraz to obraz przemocy, czarno-karminowo-szary z  wyrazistymi postaciami czyniącymi zło: niszczącymi drzewa, dokonującymi grabieży.
Młodzi artyści wybierali zróżnicowane środki wyrazu plastycznego obrazowania w technikach: ołówek, kredki ołówkowe i świecowe, pastel, tusz, batik, wycinanki, wyklejanki bibułkowe i z plasteliny, wydzieranki z gazet; malarstwo – klejówka, gwasz, tempera na podkładzie papieru ściernego; grafika  – monotypia i holografia; przestrzenne makiety.
Jury nagrodziło uczestników w czterech kategoriach wiekowych: 5-7 lat, 8-10 lat, 11-13-lat i 14-16 lat przyznając I, II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia. Przyznano również 3 nagrody zespołowe dla placówek i jedna nagrodę specjalną organizatora Przeglądu.

Jury wyróżniło również uczestników kwalifikując prace do udziału w wystawie.

Laureaci indywidualni Przeglądu otrzymali nagrody  w postaci  sztalug, kompletów pędzli i farb olejnych, akrylowych, temper i pasteli, encyklopedii, baśni, wydawnictw turystycznych, ceramiki użytkowej ufundowanych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Starostwo Powiatowe w Toruniu, Gminę Zławieś Wielka, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, Geofizykę Toruń, Sklep Blik w Toruniu  i Fundację Piękniejszego Świata.
Fundacja w formie nagród zespołowych  za  cztery najciekawsze i najliczniejsze zestawy prac zgłoszonych do Przeglądu, zaprosiła stu uczestników z czterech placówek na 25-osobowe  jesienne plenery połączone z warsztatami plastycznymi.
Wręczono również podziękowania nauczycielom, którzy bezinteresownie włączyli się w pomoc przy organizacji przeglądu.
Podczas uroczystości koncertowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół w Rzęczkowie Gminy Zławieś Wielka. Z okazji 1O- lecia Orkiestry w sposób szczególny uhonorowano jej dyrygenta i Dyrekcję Szkoły.

Spotkanie kontynuowano wśród bujnej zieleni ogrodu przy galerii, gdzie można było zobaczyć rzeźby plenerowe profesjonalistów oraz zrelaksować się podczas pieczenia w ognisku kiełbasek i degustowania skłudzewskich smakołyków. Następnie goście zwiedzali XIX- wieczny zespół pałacowo-parkowy – miejsca realizacji Programu edukacji Plastycznej dla/z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi przez Fundację Piękniejszego Świata.

[nggallery id=28]

                                                                                            

ZAPROSZENIE

Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie serdecznie zaprasza

na uroczystość otwarcia wystawy

II.Kujawsko-Pomorskiego Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży

„Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce ” – Skłudzewo 2014

pod honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy dnia 17 czerwca 2014 o godz.12.00 w zespole pałacowo-parkowym w Skłudzewie.

 W programie :

– Plenerowe powitanie gości przed pałacem

– Integracyjna Akcja Plastyczna „Poznajmy się”

– W Galerii „Stary Dwór” oficjalne powitanie zaproszonych Gości, Jurorów, Laureatów i Sponsorów II

  Kujawsko-Pomorskiego Przeglądu,

– Otwarcie wystawy II. Kujawsko-Pomorskiego  Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży

  „Moje Piękne -Bezpieczne Miejsce „- Skłudzewo 2014,

– Odczytanie protokołu jury i omówienie werdyktu,

– Wręczenie nagród i wyróżnień indywidualnych i zespołowych,

– Wręczenie podziękowań Nauczycielom,

– Koncert Młodzieżowej Orkiestry Zespołu Szkół w Rzęczkowie pod dyrekcją Krzysztofa Kędzierskiego,

– Plenerowy poczęstunek w ogrodzie przy galerii,

– Zwiedzanie XIX -wiecznego zespołu pałacowo-parkowego – miejsca realizacji Programu Edukacji

  Plastycznej  dla/z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi przez  Fundację Piękniejszego Świata.

 

Wyniki II. Kujawsko-Pomorskiego Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce” w Skłudzewie w roku 2014

pod honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy

Dnia 3 czerwca 2014 w siedzibie Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie zebrała się komisja w składzie:

–  Przewodniczący jury – prof. Marian Stępak – UMK Toruń, Wydział Sztuk Pięknych

–  Członek – dr hab. Anna Wysocka – UMK Toruń, Wydział Sztuk Pięknych

–  Członek – dr Justyna Grzebieniowska – UMK Toruń, Wydział Sztuk Pięknych

–  Członek – dr Witold Jurkiewicz – UMK Toruń, Wydział Sztuk Pięknych

Jury stwierdza że :

–  61 placówek z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zgłosiło prace dzieci i młodzieży do

   udziału w II. Przeglądzie

–  nadesłano 677 prac w różnych formatach

–  wszystkie prace spełniały warunki regulaminowe

Jury nagrodziło i wyróżniło autorów najwyżej ocenionych prac w podanych kategoriach wiekowych.

KATEGORIA 5-7 LAT

I -Wiktor Krakowski – Przedszkole – Kikół

II – Wiktor Mądry – Szkoła Podstawowa 1 – Kruszwica

III – Milena Duszkiewicz – Szkoła Podstawowa – Zębowo

Wyróżnienia:

Maryna Nosewicz – Przedszkole „Mały Światek” – Toruń

Magdalenia Wiwatowska – Przedszkole Niepubliczne „Bim-Bam-Bino” – Aleksandrów Kujawski

Maria Zgolińska– Przedszkole Niepubliczne „Bim-Bam-Bino” – Toruń

KATEGORIA 8-10 LAT

I – Nina Latecka – Szkoła Podstawowa 3 – Lipno

II – Izabela Jabłońska – Publiczna Szkoła Podstawowa 1 – Aleksandrów Kujawski

III – Natalia Sowa – Szkoła Podstawowa 3 – Lipno

Wyróżnienia:

Anna Grącka – Zespół Szkół – Zławieś Wielka

Barbara Włodarska – Szkoła Podstawowa 16 – Grudziądz

Patrycja Norkowska – Szkoła Podstawowa – Łążyn I

KATEGORIA 11-13 LAT

I – Dominika Jenziołowska – Szkoła Podstawowa 1 – Kruszwica

II – Klaudia Łuczka – Szkoła Podstawowa – Sławsk Wielki

III – Oliwia Mikołajczak- Szkoła Podstawowa 1 – Kruszwica

Wyróżnienia:

Martyna Woda – Szkoła Podstawowa 1 – Kruszwica

Michalina Kwiatkowska – Szkoła Podstawowa 1 – Kruszwica

Barbara Dołżyc – Szkoła Podstawowa 16 – Grudziądz

  

KATEGORIA 14-16 LAT

I – Maja Twardowska – Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego -Aleksandrów Kujawski

II – Paulina Malczewska – Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego -Aleksandrów Kujawski

III – Wiktoria Wysocka – Zespół Szkół – Zławieś Wielka

Wyróżnienia: Marta Kamińska – Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego – Aleksandrów Kujawski

Ponadto wybrano zestaw prac, które zostały zakwalifikowane do wystawy:

 1. Agnieszka Chabowska 7 lat – Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo – Bysław
 2. Katarzyna Grabowska, 11 lat, Szkoła Podstawowa nr 1 – Kruszwica
 3. Anita Graczyk, 11 lat, Szkoła Podstawowa nr 1 – Kruszwica
 4. Dominik Czerwiński, 11 lat, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 – Aleksandrów Kujawski
 5. Wiktoria Marulewska, 11 lat, Szkoła Podstawowa nr 1 – Kruszwica
 6. Magdalena Lewandowska, 13 lat, Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim, SP im Jana Kasprowicza
 7. Aleksandra Suska, 13 lat, Szkoła Podstawowa Nr 3 – Lipno
 8. Sandra Jasińska , 11 lat, Szkoła Podstawowa – Łążyn I
 9. Zuzanna Gill, 12 lat, Szkoła Podstawowa – Łążyn I
 10. Michał Kadyński, 11 lat, Szkoła Podstawowa w Łążyn I
 11. Weronika Marek, 12 lat,  Szkoła Podstawowa nr 1 – Kruszwica
 12. Agata Burdajewicz, 9 lat, Gimnazjum nr 3 -Toruń
 13. Julia Żak, 11 lat, Szkoła Podstawowa nr 1 – Kruszwica
 14. Maria Hoffmann, 10 lat, Szkoła Podstawowa nr 1 – Kruszwica
 15. Izabela Jurkiewicz, 11 lat, Szkoła Podstawowa nr 1 – Kruszwica
 16. Anna Lewandowska, 10 lat, Szkoła Podstawowa nr 1 – Kruszwica
 17. Emilia  Szkudlarek, 11 lat, Szkoła Podstawowa nr 1 – Kruszwica
 18. Michalina Kwiatkowska, 12 lat, Szkoła Podstawowa nr 1 – Kruszwica
 19. Wiktor Sakowski, Lat 6,
 20. Katarzyna Grabowska, 11 lat, Szkoła Podstawowa nr 1 – Kruszwica
 21. Zuzanna Matela,  11 lat, Szkoła Podstawowa nr 1 – Kruszwica
 22. Karolin Chwalisz , 12 lat, Szkoła Podstawowa nr 1 – Kruszwica
 23. Alicja Wiśniewska, 12 lat, Zespół Szkół – Zławieś Wielka
 24. Klaudia Lewandowska, 12 lat, Szkoła Podstawowa nr 1 – Kruszwica
 25. Daria Opankowska, 10 lat, Zespół Szkół – Zławieś Wielka
 26. Gabiela Fyda, 11 lat, Szkoła Podstawowa nr 16 – Grudziądz
 27. Maja Białkowska, 9 lat,  Szkoła Podstawowa nr 14 – Włocławek
 28. Katarzyna  Błachowiak, 14 lat Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego – Aleksandrów  Kujawski
 29. Hubert Sieg 12 lat, Szkoła Podstawowa – Strzelce Górne
 30. Zuzanna Obialska, 10 Lat, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 – Aleksandrów Kujawski
 31. Oskar Narora, 9 lat, Zespół Szkół – Łubianka
 32. Jakub Murawski, 7 lat , Szkoła Podstawowa nr 2 – Chełmża
 33. Dominika Fabińska, 8 lat, Szkoła Podstawowa nr 2 – Chełmża
 34. Weronika Winiarska, 7 lat, Szkoła Podstawowa nr 2 – Chełmża
 35. Oliwia Fladrowska , Szkoła Podstawowa – Łążyn I
 36. Tymek Gumowski, lat 6
 37. Olga  Trzcińska, lat 6
 38. Natalia Chmielewska. 15 lat, Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego – Aleksandrów  Kujawski
 39. Julia Sosnowska , 10 lat, Szkoła Podstawowa – Łążyn I
 40. Marcelina Lesińska, 10 lat, Szkoła Podstawowa – Łążyn I
 41. Alicja Pankowska, 9 lat Szkoła Podstawowa nr 7 – Brodnica
 42. Robert Czajkowski, 8 lat, Szkoła Podstawowa  nr 2 – Chełmża
 43. Agata Maćkiewicz, 10 lat, Szkoła Podstawowa – Łążyn I
 44. Dominka Krzymińska, Szkoła Podstawowa nr 1 – Kruszwica
 45. Wiktoria Sieradzka, Szkoła Podstawowa nr 1 – Kruszwica
 46. Anita Graczyk, Szkoła Podstawowa nr 1 – Kruszwica
 47. Oliwier Wiśnewski, Szkoła Podstawowa nr 1 – Kruszwica
 48. Kasia Grabowska, Szkoła Podstawowa nr 1 – Kruszwica
 49. Paulina Kurczyńska, Szkoła Podstawowa nr 1 – Kruszwica
 50. Hania Dzwoniarska, Szkoła Podstawowa nr 1 – Kruszwica
 51. Jan Malczak, Szkoła Podstawowa nr 1 – Kruszwica

 

Zgodnie z regulaminem przyznano nagrody zespołowe za ilość prac grupowo zgłoszonych do Przeglądu i najwyżej oceniony cały zestaw :

– Szkoła Podstawowa nr 3 – Lipno

– Towarzystwo Salezjańskie – Aleksandrów Kujawski

– Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo – Bysław

– Szkoła Podstawowa nr 1 – Kruszwica

_________________________________________________________________

Zapraszamy do udziału w II KUJAWSKO-POMORSKIM PRZEGLĄDZIE

TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W SKŁUDZEWIE

„MOJE PIĘKNE – BEZPIECZNE MIEJSCE”

plakat konkurs3

do pobrania regulamin konkursu 2014

Fundacja Piękniejszego Świata od 25 lat realizuje Program Edukacji Plastycznej z dziećmi i młodzieżą, którzy uczestniczą w plenerach i warsztatach artystycznych. W pracowniach i galeriach zabytkowego XIX – wiecznego zespołu pałacowo – parkowego w Skłudzewie prowadzący warsztaty artyści – plastycy – pedagodzy wprowadzają w świat sztuki. Uczestnicy poznają środki wyrazu plastycznego w różnych dyscyplinach oraz mają zagwarantowane warunki do własnej ekspresji.

Fundacja organizując pod honorowym patronatem Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy II Kujawsko – Pomorski Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży w Skłudzewie „Moje Piękne Bezpieczne Miejsce” pragnie nawiązać współpracę ze szkołami i placówkami oświatowo

– wychowawczymi województwa i stworzyć możliwość powszechnego udziału dzieci i młodzieży w spotkaniu się z rówieśnikami województwa poprzez twórczość plastyczną.

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR:

Fundacja Piękniejszego Świata, Gmina Zławieś Wielka, Skłudzewo 10, 87-133 Rzęczkowo,

tel. 56 678 06 71,fax. 56 678 06 77

e-mail: biuro@fps.edu.plwww.skludzewo.pl,

Honorowy Patronat nad Przeglądem sprawuje Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy

II. CELE PRZEGLĄDU :

-zebranie informacji o miejscach, które dzieci i młodzież uważają za bezpieczne i piękne,

– zachęcenie dzieci i młodzieży do wypowiedzi plastycznej ukazującej piękne i bezpieczne dla nich miejsce, pokazanie z kim i z czym te miejsca są związane,

– prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży województwa kujawsko – pomorskiego,

– umożliwienie kontaktu dzieci i młodzieży z twórcami i sztuką profesjonalistów,

– rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych,

– stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży w spotkaniu się z rówieśnikami województwa poprzez twórczość plastyczną

– nawiązanie kontaktów do twórczej, międzyszkolnej wymiany doświadczeń między nauczycielami i uczniami różnych placówek i organizowania wspólnych akcji plastycznych

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.   Uczestnicy przeglądu mają za zadanie zilustrować wyjątkowe – piękne i bezpieczne miejsce, pokazać z kim i z czym to miejsce jest związane.

2.   W przeglądzie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat z województwa kujawsko – pomorskiego, ze szkół i placówek wychowania pozaszkolnego.

3.   Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

4.   Jeden autor może nadesłać jedną pracę.

5.    Format prac plastycznych powinien mieć wymiary: minimalnie A3, maksymalnie 100x70cm

6.   Technikę wykonania pracy można wybrać spośród:

– technik malarskich i rysunkowych(ołówek, kredki świecowe, pastele, tusze, farby, markery, flamastry)

– technik graficznych (monotypia, linoryt, gipsoryt, kolograf, papieroryt, akwaforta)

9.  Do każdej pracy powinna być dołączona czytelnie wypełniona Karta Zgłoszenia /załącznik nr 1/

10. Prace należy podpisać na odwrocie DRUKOWANYMI LITERAMI podając: imię, nazwisko i wiek autora. Prace, które nie będą podpisane lub podpisane nieczytelnie nie wezmą udziału w kwalifikacji!

IV. TERMIN NADSYŁANIA PRAC

Zabezpieczone prace należy dostarczyć lub przesłać do dnia 20 maja 2014 roku na adres Fundacja Piękniejszego Świata Skłudzewo 10, 87-133 Rzęczkowo, z dopiskiem PRZEGLĄD

 V. SKŁAD JURY

W skład jury wejdą:

-przedstawiciele środowiska artystów plastyków

-przedstawiciel Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie

VI.  ROZSTRZYGNIĘCIE PRZEGLĄDU

Jury wybierze najciekawsze prace przyznając nagrody i wyróżnienia indywidualne w poszczególnych kategoriach wiekowych: 5-7 lat – I miejsce, II miejsce, III miejsce ,wyróżnienie, 8-10 lat, – I miejsce, II miejsce, III miejsce, wyróżnienie, 11 -13 lat -1 miejsce, II miejsce, III miejsce, wyróżnienie, 14-16 lat -1 miejsce, II miejsce, III miejsce, wyróżnienie. Dodatkowym wyróżnieniem będzie zakwalifikowanie prac do wystawy, która odbędzie się w siedzibie Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie. Przyznane zostaną również nagrody zespołowe za najciekawsze zbiory prac dla klas, z których minimum 10 uczniów weźmie udział w Przeglądzie. Nagrodą zespołową dla klas wytypowanych przez jury będzie zaproszenie na plener połączony z warsztatami w wybranej technice plastycznej w zespole pałacowo – parkowym w Skłudzewie w 2014 roku.

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZEGLĄDU

Placówki i uczestnicy, których prace zostały nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną do dnia 30 maja 2014. Werdykt jury zostanie uroczyście ogłoszony podczas wernisażu wystawy II. KUJAWSKO – POMORSKIEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W SKŁUDZEWIE „MOJE PIĘKNE-BEZPIECZNE MIEJSCE” dnia 17 czerwca 2014 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie. Dojazd na wernisaż na koszt własny. Po wernisażu informacje dotyczące werdyktu jury zostaną umieszczone na stronie internetowej www.skludzewo.pl i na stronie internetowej Kuratorium Oświaty www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/

VIII   PUBLIKACJA PRAC I WYSTAWY

Wybrane przez jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Skłudzewie i w innych miejscach ustalonych przez organizatora i patrona Przeglądu.

Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność organizatora, udział w Przeglądzie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie prac w ramach działalności organizatora i patrona.

IX  UWAGI KOŃCOWE

Prace niezgodne regulaminem, zapakowane w rulony nie będą brane pod uwagę. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne, od werdyktu nie przysługuje odwołanie.