Powrót do Rok 2011

Projekt: „Zakup wyposażenia sal dydaktycznych ośrodka edukacji plastycznej Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie”.

Projekt: „Zakup wyposażenia sal dydaktycznych ośrodka edukacji plastycznej Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie”  został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013.

rpo