Powrót do Realizowane projekty

Rok 2013

Projekt: „Człowiek – Najlepsza Inwestycja”.

Projekt współfinansowany przez Centrum Aktywizacji zawodowej w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy. Uczestniczymy w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Projekt: „I Ty zostań artystą”.

Projekt: „I Ty zostań artystą” dofinansowany został ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Projekt: „Sztuka i Ekologia 2013”.

Projekt „Sztuka i Ekologia 2013” dofinansowany został ze środków Powiatu Toruńskiego.

Projekt: „Sztuka w zgodzie z naturą – II edycja”.

Projekt: „Sztuka w zgodzie z naturą – II edycja” został współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Projekt: „Warsztaty plastyczne 2013”.

Projekt „Warsztaty plastyczne 2013″ dofinansowany został ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Projekt: „Warsztaty plastyczne-Sztuka 2013”

Projekt „Warsztaty plastyczne-Sztuka 2013” dofinansowany został  ze środków Powiatu Toruńskiego.

Projekt: „Zakup wyposażenia ośrodka edukacji plastycznej w Skłudzewie w celu rozszerzenia oferty kulturalnej.”

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.