Powrót do Działania Kulturalne

Kujawsko-Pomorskie Przeglądy Twórczości Dzieci i Młodzieży „Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce”

IMG_0020

Fundacja Piękniejszego Świata od 24 lat realizuje Program Edukacji Plastycznej z dziećmi i młodzieżą, którzy uczestniczą w plenerach i warsztatach artystycznych. W pracowniach i galeriach zabytkowego XIX – wiecznego zespołu pałacowo – parkowego w Skłudzewie prowadzący warsztaty artyści – plastycy – pedagodzy wprowadzają w świat sztuki. Uczestnicy poznają środki wyrazu plastycznego w różnych dyscyplinach oraz mają zagwarantowane warunki do własnej ekspresji.

Fundacja organizując pod honorowym patronatem Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy
I Kujawsko – Pomorski Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży w Skłudzewie „Moje Piękne Bezpieczne Miejsce” pragnie nawiązać współpracę ze szkołami i placówkami oświatowo – wychowawczymi województwa i stworzyć możliwość powszechnego udziału dzieci i młodzieży w spotkaniu się z rówieśnikami województwa poprzez twórczość plastyczną.

CELE PRZEGLĄDU :

– zebranie informacji o miejscach, które dzieci i młodzież uważają za bezpieczne i piękne,
– zachęcenie dzieci i młodzieży do wypowiedzi plastycznej ukazującej piękne i bezpieczne dla nich miejsce,                 pokazanie z kim i z czym te miejsca są związane,
– prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży województwa kujawsko – pomorskiego,
– umożliwienie kontaktu dzieci i młodzieży z twórcami i sztuką profesjonalistów,
– rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych,
– stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży w spotkaniu się z rówieśnikami województwa        poprzez twórczość  plastyczną,
– nawiązanie kontaktów do twórczej, międzyszkolnej wymiany doświadczeń między nauczycielami i uczniami różnych placówek i organizowania wspólnych akcji plastycznych.

III Kujawsko – Pomorski Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży w Skłudzewie.

  WYNIKI III KUJAWSKO-POMORSKIEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W SKŁUDZEWIE „MOJE PIĘKNE – BEZPIECZNE MIEJSCE” Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłanie prac do udziału w III.Kujawsko-Pomorskim Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży ” Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce” w Skłudzewie.Jury pod przewodnictwem dr.hab.Anny Wysockiej z Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu przyznało nagrody indywidualne i zespołowe,wyróżnienia oraz zakwalifikowało …

II Kujawsko – Pomorski Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży w Skłudzewie.

Dnia 17 czerwca2014r.  na zaproszenie  Fundacji Piękniejszego Świata  przybyli do Skłudzewa  dostojni Goście, Pedagodzy i Uczniowie na  uroczystość otwarcia Wystawy „Moje Piękne Bezpieczne Miejsce” – Skłudzewo 2014.    W  XIX-wiecznym zabytkowym zespole pałacowo-parkowym zakończono wojewódzki II Kujawsko-Pomorski Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci I Młodzieży pod Honorowym Patronatem Anny Łukaszewskiej Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Gości w imieniu …

I Kujawsko – Pomorski Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży w Skłudzewie.

          Fundacja Piękniejszego Świata od 24 lat realizuje Program Edukacji Plastycznej z dziećmi i młodzieżą, którzy uczestniczą w plenerach i warsztatach artystycznych. W pracowniach i galeriach zabytkowego XIX – wiecznego zespołu pałacowo – parkowego w Skłudzewie prowadzący warsztaty artyści – plastycy – pedagodzy wprowadzają w świat sztuki. Uczestnicy poznają środki wyrazu …