Powrót do Wystawy

Wystawa Leszka Warmbiera – Kraków 2011

Beznazwy-1

Leszek – malarz ze Skłudzewa
Znam Leszka kilka lat. Są to spotkania krótkotrwałe, ograniczone czasem trwania pleneru
w Skłudzewie. W ciągu roku prowadzimy też rozmowy telefoniczne, o życiu, sztuce. W tym czasie poznaję również sztukę Leszka , obrazy, które wiszą na ścianach skłudzewskiego dworu, te które tworzy na plenerze i w katalogach wystaw. Cały ten materiał stanowi bazę moich rozważań o człowieku,artyście i jego dziele. Leszek reprezentuje typ optymisty z urodzenia. Tym optymizmem zaraża swoich bliskich, przyjaciół, znajomych. Cechuje go prostota, skromność, życzliwość i serdeczność
w kontaktach „z bliźnim swoim”, fascynacja Skłudzewem, który jest jego domem ,miejscem pracy i twórczości. Z tego miejsca czerpie siły i natchnienie. W jego abstrakcyjnych obrazach bez trudu można dopatrzeć się ich realistycznego powodu „skłudzewskiej krainy”.Również przemyślenia, przeżycia, emocje, „wnętrze” – są motywem jego obrazów. Bezpośrednia żywiołowa reakcja malarza na bogactwo form i kolorów natury z jednej strony, są źródłem powstania wielkoformatowych obrazów o soczystej dźwięcznej kolorystyce, bujnej ,gęstej materii, wyrazistych śladach narzędzia. Drugi nurt: spokojny ,wyważony, refleksyjny .Dominuje w nim chłodna tonacja, chociaż pojawiają się też ciepłe, wręcz gorące. Nurt oparty o przeżycia wewnętrzne autora, jego przemyślenia. Artysta chce pokazać siebie podczas aktu tworzenia. Obrazy, które znam konsekwentnie drążą problem koloru.Kolor autora, malarza fascynuje. Dla Leszka kolor jest środkiem komunikowania. Jest to również
zgodne z tradycją.
W malarstwie abstrakcyjnym w hierarchii środków wyrazu kolor zajmuje jedno z najwyższych miejsc. Z upodobaniem stosuje tonację monochromatyczną/obrazy w brązach, czerwieniach, błękitach/. Materia i faktura wcześniejszych obrazów posiada bardzo wyrazistą urozmaiconą strukturę śladów narzędzia. Bardzo gęste, dynamicznie kładzione warstwy farby w jednych, w innych uporządkowane, stawiane z namysłem. Teraz obrazy stają się subtelniejsze,bardziej tajemnicze poprzez stosowanie laserunków oraz bardziej wyrafinowane zestawienie tonów. Zmaganie ze sobą, z obrazem by uzyskać właściwszy wyraz całości, przejrzystość kompozycji. Widać walkę pomiędzy schematem, rutyną a indywidualnością. Leszek tworzy swój własny świat koloru , tajemniczych form tworzących swoisty teatr wyobraźni na jego płótnach. Chce dzielić się tym światem z każdym kto znajdzie się w Skludzewie. Ja też ich do tego zachęcam. Niech pozostaną na chwilę, obraz i widz ze sobą. Wyłączą się z taniego jazgotu rzeczywistości. Tak jak lekarz czuje bijące serce pacjenta, tak widz poczuje płynącą z obrazów Leszka radość, energię, piękno…całe przesłanie Twórcy. Obraz zawsze otworzy się na widza, tak jak on na obraz. To tyle i aż tyle.

art. malarz Andrzej Szewczyk – Bochnia – styczeń 2011

 

Leszek Warmbier jest postacią o żywym, aktywnym stosunku do świata. Wrażliwy, uczuciowo związany z przyrodą i ludźmi, daje temu wyraz w każdym swoim działaniu. Bez wahania mogę stwierdzić, że jest rzadkim dziś okazem prawdziwego humanisty. Twórczość artystyczną w zakresie malarstwa traktuje bardzo osobiście i jak sam mówi,przeżywanie wewnętrznych rozterek czy zachwytów rozwiązuje poprzez malowanie obrazów. W pracach artysty czuje się jego silny związek ze światem przyrody, pełnym osobliwych form. Umie je odnaleźć użyć do wyrażenia swoich emocji. Nierzadko stosuje kształty przypominające biologiczne twory, spiętrzone i splątane liniami, tworzącymi mocne napięcia. Dramaturgię swych płócien odpowiednio do emocji podsyca trafnie użytym kolorem. W każdym obrazie zamyka swoisty, niepowtarzalny nastrój, to agresji, to znów zadumy lub niepokoju.Prace Leszka Warmbiera mieszczą się w nurcie abstrakcji. Emanuje z nich energia i spontaniczność. Nie są one jednoznacznie określone,stanowią pole dowolnej interpretacji, prowokują do aktywnego odbioru –
sprzeciwu lub potwierdzenia, zgodnie z własnym doświadczeniem widza. Równolegle do prac,które obrazują osobiste zmagania artysty, tworzy on duże płótna – jakby oglądane z lotu ptaka obszary pól, przecinane kierunkami w różne strony świata. Przypominają wyimaginowane plany terenów, ściśle wiążące się z drugim nurtem działalności artystycznej Leszka, działalności już w innym wymiarze dużych połaci ziemi. Płótna te nawiązują do fotogramów, które artysta robi z samolotu i które służą mu do planowego przekształcania najbliższego pałacowego otoczenia w Skłudzewie. Na fotogramie zaznacza nowe elementy do realizacji w terenie. Tak planuje nowe kępy lub szpalery drzew odpowiednich gatunków i kolorów, zaznacza gdzie zgromadzić zwiezione z daleka wielkie otoczaki, gdzie umiejscowić amfiteatr, aby współgrał z okolicą. Jest to artystyczne kreowanie naturalnego środowiska przez komponowanie nowych układów pejzażu. Zaiste to realizacje ”malarskie” na większą skalę niż obraz sztalugowy. Leszek podejmuje je,a Skłudzewo jest coraz piękniejsze. Jego liczne pomysły i twórcze realizacje, bogata wyobraźnia, klimat artystyczny, jaki umie wytworzyć są niezbędne i cenne tak dla artysty, jak i dla Fundacji Piękniejszego Świata, którą wspólnie z żoną założył, rozwinął i prowadzi ku pożytkowi najmłodszego pokolenia. Daje najmłodszym możliwość rozwijania wyobraźni oraz rozumienia od podstaw piękna natury i sztuki. Dzieci zafascynowane twórczą atmosferą tego miejsca, pod profesjonalnym kierunkiem podejmują trud artystycznego wyrażania swoich przeżyć w różnych realizacjach plastycznych.

art. grafik Maria Pokorska – prof. UMK Toruń

 

[nggallery id=10]