Powrót do Rok 2013

Projekt: „Człowiek – Najlepsza Inwestycja”.

Projekt współfinansowany przez Centrum Aktywizacji zawodowej w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy.

Uczestniczymy w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

czlowiek najlepsza inwestycja