Powrót do Działania Kulturalne

Plenery Profesjonalistów „Przestrzeń Przyrody”

IMG_0106Piękniejszy Świat coraz bardziej pięknieje. Gospodarując od blisko dwudziestu lat w zabytkowym dworze z połowy XIX wieku Danuta Sowińska-Warmbier i Leszek Warmbier przemieniają i dwór, i jego otoczenie. Z tą samą wciąż energią i wytrwałością, z coraz większym doświadczeniem wykonują pracę, która nie ma i nie może mieć końca: nieustannej troski wymagają dwór i inne zabudowania oraz założenie parkowe, które jest ich integralną częścią. A przecież Piękniejszy Świat to przede wszystkim osoby, które tu uczestniczą w zajęciach plastycznych, spotkaniach. (…) są to grupy dzieci i młodzieży przeżywające w Skłudzewie niepowtarzalne – niemożliwe gdzie indziej! – przygody artystyczne. Są to także dorośli, zwłaszcza artyści uczestniczący w organizowanych od 2003 roku plenerach plastycznych Przestrzeń Przyrody.

W Skłudzewie przestrzenie przyrody są przebogate. Wystarczy otworzyć oczy, choć przez chwilę naprawdę być w tym miejscu, a więc poddać się temu, co widać, aby odczuć cudowność świata, jego rzeczywiste piękno. Skłudzewska przyroda to, owszem, natura, ale i ludzka obecność. To miejsce bowiem jest tak piękne dlatego, że jest zadbane. Rośliny bujnie się rozwijają, szczodrze owocują – mówi Leszek Warmbier – jakby chciały odwdzięczyć się za troskę. Co ciekawe, im bardziej uporządkowana jest przestrzeń skłudzewskiej przyrody, tym bardziej jest tajemnicza (…)

Jerzy Rochowiak 

IV OPP "Przestrzeń Przyrody-Skłudzewo 2006"

W ostatniej dekadzie sierpnia w Skłudzewie spotkali się artyści z różnych ośrodków w kraju na IV Ogólnopolskim Plenerze Profesjonalistów Przestrzeń Przyrody – Skłudzewo 2006 – Obraz – Grafika – Rzeźba – Instalacja zorganizowanym przez skłudzewską Fundację Piękniejszego Świata, czyli Danutę Sowińską-Warmbier i Leszka Warmbiera. Zapraszając na wernisaż poplenerowej wystawy pisali oni: rzeźby i instalacje eksponowane …

V OPP "Przestrzeń Przyrody-Skłudzewo 2007"

          To już V Ogólnopolski Plener Profesjonalistów – Przestrzeń Przyrody – Skłudzewo 2007. Plener imponujący i obfity w dzieła malarskie, graficzne, rzeźby i instalacje. Plener inny niż poprzednie bo trwający przez cały lipiec i sierpień. Te stworzone dzieła wpisują się doskonale w ową przestrzeń przyrody, w otoczenie i we wnętrza pałacu, w naturę i …

VI OPP "Przestrzeń Przyrody-Skłudzewo 2008"

Czym byłoby Skłudzewo bez Fundacji, a czym Fundacja bez Skłudzewa? Od sześciu lat przyjeżdżają do Skłudzewa artyści – rzeźbiarze, malarze, graficy na zaproszenie twórców, animatorów fundacji, artystów plastyków Danuty Sowińskiej Warmbier i Leszka Warmbiera, na plener którego hasło Przestrzeń Przyrody stale towarzyszy kolejnym jego edycjom. Otwarta formuła pleneru różnorodność działań plastycznych, swoboda twórcza ukazują pełne …

VII OPP "Przestrzeń Przyrody-Skłudzewo 2009"

PRZESTRZEŃ PRZYRODY- SKŁUDZEWO 2009      W drugiej połowie sierpnia 2009 odbył się w Skłudzewie VII Plener Profesjonalistów „Przestrzeń Przyrody – Skłudzewo 2009”, organizowany przez tamtejszą Fundację Piękniejszego Świata. Jej siedziba mieści się w XIX wiecznym pałacu, na niewielkim wzniesieniu, z bardzo pięknymi krajobrazami rozciągającymi się w pradolinie Wisły. Pałac otoczony jest parkiem z kilkudziesięcioma gatunkami …

VIII OPP "Przestrzeń Przyrody-Skłudzewo 2010"

Zaledwie kilka kilometrów od drogi krajowej łączącej Bydgoszcz z Toruniem, w gminie Zławieś  Wielka, położona jest mała wieś Skłudzewo. Mieści się tam, założona w 1989 roku, Fundacja Piękniejszego Świata zajmująca się edukacją plastyczną dzieci i młodzieży. Jej fundatorami są: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, Geofizyka Toruń, Urząd  Gminy w Złejwsi Wielkiej, na której terenie mieści się …